Medlem / 180523

Skaps ordförande omvald i KLYS arbetsutskott

6484-liten

Under gårdagens årsmöte i KLYS (Sveriges kulturskapare)  nämnd blev Skaps ordförande Alfons Karabuda omvald till arbetsutskottet på två års mandat. Arbetsutskottet består av en ordförande och tio förtroendevalda ledamöter från medlemsorganisationerna som representerar de fyra konstområdena ord, ton, scen/film och bild/form.

– Jag är hedrad över förtroendet att bli omvald till Klys arbetsutskott. Det visar på musiken starka ställning i kultursverige och för oss musikskapare är det otroligt viktigt med samarbete över olika kulturområden. För att lära av varandra, men också för att i enad front kunna utöva vårt påverkansarbete, säger Alfons Karabuda om omvalet.