Medlem / 180514

Valet 2018: Såhär tycker musikskaparna!

valar-collage-liten

Inför höstens val har vi tagit pulsen på vad musikskaparna tycker är de viktigaste frågorna inför valet. Vi frågade musikskaparna:

1. Vilken fråga tycker du är den viktigaste valfrågan för musikskapare?
2. Vilken valfråga tycker du är viktigast generellt? 
3. Har du något medskick till Sveriges politiker inför valåret?

Elise Einarsdotter, kompositör och pianist:


Foto: Privat

1. Att värna yttrandefriheten och upphovsrätten, dvs att värna vår rätt och möjlighet att uttrycka oss. Vi behöver också en ökning av kulturbudgeten; en förståelse och vilja att betala för komposition, produktion och framförande av musik. Sen skulle jag vilja se en kedja av “Musikens Hus” för kompositörer och band, på minst 15 platser i Sverige, där det finns replokaler och en konsertsal, att hyra för en rimlig peng. Och så bör det finnas möjlighet till gratis undervisning i sång och på ett instrument, för alla barn och unga, upp till 16 år.

2. Att i varje situation och på alla nivåer i samhället arbeta för jämställdhet, jämlikhet och kommunikation. Att utbilda i konflikthantering och förståelse mellan människor, för ickevåldslösningar på konflikter. Tak över huvudet och mat för dagen till dem som saknar det. Och sist men inte minst miljöfrågorna, däribland kärnkraften: lägg ner och befria oss från den!

Alfons Karabuda, kompositör och ordförande i Skap


Foto: Johan Olsson

1. Att förutsättningar skapas för att musikskaparen inte ska behöva säga ja till orimliga och dåliga villkor när de tar ett uppdrag. En, för individen, moderniserad och stärkt upphovsrätt är det enskilt viktigaste.

2. Stärka utbildningen för ALLA. Kompetenshöjd med obligatoriska estetiska ämnen bidrar till ett samhälle rustat för den boom den kreativa sektorn ytterligare har att vänta. Att vi på så sätt också får ett mer solidariskt och intelligent samhälle är ju ingen dålig bonus… 

3. Tänk mindre på vad andra tycker och mer på din egen övertygelse. Om du saknar övertygelse rekommenderar jag dig att rösta på någon som har.

Namo Marouf/Lilla Namo, artist, låtskrivare och civilingenjör:


Foto: Privat

1. Jag tror såhär, att om klimatet för att leva och bo var enklare så skulle fler kreativa och musikskapare våga ta risken att satsa på sin konst. Idag är det inte en självklarhet, det är inte ett snällt klimat och speciellt inte för de genrer som är ickekommersiella. Mer medel behövs därför för att fler musikskapare ska våga och kunna leva på sin musik. Musik är makt och är viktig för själen och är därför en av de viktigaste sakerna vi har i vårt samhälle.

2. Det är svårt att peka ut en specifik fråga, generellt önskade jag ju att det fördes politik som sätter människor i fokus, inte pengar eller makt. I Stockholm (och flera andra städer) är bostadsfrågan extremt viktig. Att bygga socialt hållbara boendealternativ ur ett ekonomiskt perspektiv är extremt viktigt. Tak över huvudet är en mänsklig rättighet, inte en handelsvara – därför ska människor också ha råd att bo och ha rätt att välja. Det finns existerar inte idag. Tanken om allmännyttan existerar inte längre och därför behövs nya vägar, visst det görs mycket MEN mer behövs därtill. Bostadsfrågan är också direkt kopplad till flyktingfrågan som övergripande är en hjärtefråga för mig. Vi kan inte bara ta emot människor och sen skita i hur det går för dem. 

3. Att fler partier borde ta sin politik till en ny nivå och börja analysera sina frågor ur ett feministiskt intersektionellt perspektiv. Politik ska ju i slutändan handla om att tillhandahålla resurser och möjligheter till de människor som inte har (för att förenkla det hela), inte gynna de som redan har tillgång till makt och ekonomiska medel. Vi lever inte i ensvartvit värld, och definitivt inte i en vit värld! Fler grupper i samhället behöver inkluderas i politiken, dels genom representation i politiken med också genom att inte se världen med ena ögat.

Rebin Shah/Rebstar, artist, låtskrivare och producent:


Foto: Jesper Berg

1. Helt klart jämställdhet. Det berör alla, inte bara musikskapare. Festivaler har börjat boka fler kvinnliga akter, bra! Jag vill gärna se den trenden bakom kulisserna också, i styrelser samt ledningspositioner. Inte nog med det, en oförklarad löneklyfta mellan män och kvinnor har bestått alltför länge.

2. Utbildning ligger till grund för att främja vår ekonomi. Även samhällsintegration måste prioriteras. Detta förutsätter att vi först vidkänner den omfattande brist på resurser i utsatta områden. Det är ingen nyhet att jag växte upp i Rosengård. Men jag var lyckligt lottad som fick möjligheten att välja en bättre grundskola på andra sidan stan. Det ska inte behöva vara så.

3. Jag riktar hellre mitt svar till folket: Vi bor i en fantastisk demokrati som förser oss friheten att välja förtroendevalda politiker som ska representera oss. Din röst kommer med ett stort ansvar. Ta det inte för givet.

Jean-Paul Wall, kompositör och låtskrivare:


Foto: Jasmin Storch

1. Om vi vill ha mer ”Pippi Långstrump” och ”Max Martin” så måste musikskaparna ta tillbaka en del av den kontroll vi förlorat. Som det är nu är makten fördelad mellan de digitala distributörerna som till exempel Spotify, Google, Amazon, Youtube och Netflix och mindre och mindre hos musikskaparna själva. Att upphovspersoner får rimlig ersättning är också i praktiken en förutsättning för andra mål som yttrandefrihet och jämställdhet.

2. Medel- och överklassen har fått stora skattesänkningar samtidigt som samhällsfunktioner fungerar sämre i våra förorter. Det är en utveckling som måste vändas. Det tror jag att alla egentligen är överens om men har lite olika sätt att uttrycka det på och lite olika syn på hur det skall lösas. Men det måste och kommer att lösas.

3. Jag skulle önska att någon ville berätta historien om hur Sverige i början av 1900-talet gick ifrån alkoholism, analfabetism, politiska flyktingar, hedersvåld och fattigdom till vad vi har nu. Jag skulle vilja se en politiker som kan berätta historien om hur drömmen om ett land för alla, gjorde Sverige till det jämställda, säkra och framgångsrika land det är idag. 
Sverige ÄR fantastiskt.