Medlem / 180511

Skap anlitar digital visselblåsartjänst och supporttjänst för jämställdhet

jag_rapporterar

Skap anlitar den webbaserade visselblåsartjänsten ”Jag rapporterar” samt en supporttjänst för jämställdhet. Båda satsningarna riktar sig till musikskapare, som kan använda tjänsterna för att ha någonstans att vända sig om de upplevt eller bevittnat kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i arbetssituationer eller för att få stöd och råd av en oberoende part. Det är jämställdhetsbyrån Management by Kerstin som driver tjänsterna på uppdrag av Skap. 

– Skap arbetar sedan länge med att skapa förändring av de ojämnställda strukturer som råder inom vår musiksfär. Men det finns utsatta som behöver konkret stöd här och nu och det är därför den digitala visselblåsar- och supportjänsten är så viktig. Vi hoppas att få ska behöva använda sig av tjänsterna, men att alla som faktiskt behöver dem nu utnyttjar dem, säger ordförande Alfons Karabuda. 

Här finner du länk till rapporteringstjänsten ”Jag rapporterar”>>

Vill du kontakta supporten? Kontakta Camilla Wagner eller Petra Nedfors på management by Kerstin och avtala tid med dem för support: Camilla Wagner, camilla.wagner@mbkerstin.se , 070-0901157 eller Petra Nedfors, petra.nedfors@mbkerstin.se , 070-9599026.

Om rapporteringstjänst ”Jag rapporterar”
”Jag rapporterar” är en webbaserad visselblåsartjänst. Till tjänsten kan den som upplevt kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i musikbranschen vända sig. Det går även bra att vända sig till rapporteringstjänsten om man bevittnat att någon annan utsatts. Syftet med rapporteringen är att sammanställa antalet händelser och att Skap på sikt ska kunna sätta in rätt förebyggande insatser.

Det går bra att rapportera incidenter rörande vilken situation och vilken aktör som helst, så länge det är något som skett inom ramen för arbetet. Rapporteringstjänsten är öppen för alla musikskapare. Den som anmäler till rapporteringstjänsten är helt anonym, men om man vill bli kontaktad för att få vägledning kan man välja att ange sina uppgifter. Vägledningen ges av jämställdhetsbyrån Management by Kerstin.

De rapporter som kommer in sammanställs månadsvis till Skap och visar enbart antal händelser. Ingen kommer att namnges i sammanställningen, varken den som rapporterar, den som utsatts eller den rapporteringen gäller. 

Om Supporttjänsten
Tjänsten vänder sig till musikskapare och finns till för alla som behöver en extern och oberoende part att diskutera jämställdhetsfrågor med. Till supporttjänsten kan man ringa om man till exempel undrar över hur man kan förebygga en ojämnställd möteskultur eller vill ha råd kring hur man kan hantera sexuella trakasserier. Alla samtal och mejl som kommer in till jämställdhetssupporten är anonyma.