Medlem / 180507

Hallå Andreas Wendén, Skaps juridiske rådgivare!

andreas_wenden-liten

Hallå där Andreas Wénden, Skaps juridiske rådgivare! Nyss höll ju du i en välbesökt juridisk ’speeddejting’ för Skaps medlemmar. Själva speeddejting-formatet är ju ganska nytt för Skap. Hur funkade det tycker du?


Foto: Jesper Berg

– Jag tyckte det funkade bra! Det var skoj att träffa Skapmedlemmar i ’verkliga livet’ och inte bara via mejl och telefon. Det var omväxlande frågor och en blandning av nya och gamla medlemmar. En del frågor har vi fått följa upp i efterhand eftersom de var mer omfattande än vad vi kunde reda ut på 30 min. 

Hur har det annars sett ut i inkorgen under året, har frågorna ökat eller minskat jämfört med tidigare?
– För mig är ju det här är det första året på Skap, men om jag får göra en kvalificerad gissning kring hur det såg ut förra året, så skulle jag säga att ärendena trillar in i bra takt.

Vilken typ av frågor har dominerat?
– Man märker att Skaps medlemmar inte är en enhetlig grupp, för variationen på frågor och avtal är ganska stor. Men avtal är givetvis alltid den stora grejen: förlagsavtal, producentavtal, artistavtal och beställningsverksavtal.

När har du kunnat göra mest nytta?
– I vissa fall har jag kunnat hjälpa musikskapare att komma ur gamla avtal, och det kan ju vara nog så viktigt för att man ska kunna komma vidare i sitt musikskapande. I vissa fall har jag hjälpt till med konkreta förhandlingar. Ibland kan det vara väldigt skönt att inte behöva föra sin egen talan i en förhandling, det är lättare att ”ta i med hårdhandskarna” om man inte förhandlar för sig själv, det är ju inte alla som är lika bekväma i en förhandlingssituation.

Hur ser läget ut inför nästa år, det händer ju fortfarande mycket inom lagstiftningsområdet?
– Den nya upphovsrättsreformen är ju på gång, men mer närliggande är nog gdpr, som enkelt förklarat är den nya personuppgiftslagen som träder i kraft den 25 maj. Och det är inte helt klart exakt hur den kommer att påverka Skaps medlem­ mar, men det kommer förhoppningsvis klarna längs vägen. Det kommer vi säkert att få anledning att återkomma till!

Här hittar du svar på 10 vanliga frågor om musikrättigheter och avtal>>

Fakta om Skaps juridiska rådgivning: 
Den juridiska rådgivningen är mycket uppskattad medlemsförmån och kan till exempel gälla förlagsavtal, beställningsavtal eller andra upphovsrättsrelaterade frågor. Under 2017 kom det in ca 120 ärenden till Skaps juridiska rådgivning. De vanligast förekommande ärendena har varit förlagsavtal, producentavtal, artistavtal, synkroniseringsavtal rörande befintlig musik och avtal som gäller komponerande av musik till film, tv och teaterföreställningar. För att göra nyttan av den juridiska rådgivningen tillgänglig för alla musikskapare har Skap publicerat riktlinjer och tips på webben, senast riktlinjer för beställning av film- och mediamusik, och genom olika webbinarier.

Skap erbjuder alla sina medlemmar fördjupad juridisk hjälp och rådgivning. Som Stim-ansluten har du nu också möjlighet att få en timmes juridisk rådgivning. Hör av dig till Skaps juridiska rådgivare och tänk gärna på att du behöver kunna styrka att du är ansluten till Stim, till exempelvis med en skärmdump från ”Mina sidor”.  Komma i kontakt med Skaps juridiske rådgivare? Mejla andreas.wenden@skap.se