Påverkansarbete / 180426

Ordförande bloggar : Våld och hot mot konstnärer känns extra nära denna gång.

ramy-collage-liten

Tyvärr är det vardagsmat att journalister och konstnärer utsättsför hot, våld och till och med död. Fristadsmusikern och Skapmedlemmen Ramy Essam är en av dem. Skaps ordförande bloggar om hur viktigt det är att vi aldrig någonsin ger efter för hat och hot, och att vi ständigt måste kämpa för yttrandefriheten.


Bilder uppe från vänster: Ramy Essam får Skaps pris på inför samlad presskår på Södra Teatern i Stockholm. Foto Stina Gullander. Tortyr. Bild privat. Ramy Essam spelar frihetssånger på Tharirtorget i Kairo under ”arabiska våren”. Bild privat. Alfons Karabuda, Ramy Essam och kulturminister Alice Bah Kuhnke under ISPA:s (International Society for the Performing Arts) konferens. Foto Kjell Holmstrand.

Alfons Karabudas blogginlägg:
Än en gång tvingas vi bevittna hur konstnärer blir utsatta för våld och hot på grund av de utövar sin yttrandefrihet. Den här gången känns det extra nära då det är en Skapmedlem som är hotad av en autoritär regim.

Ni som följt Skap under åren känner säkert till att vi 2014 hade den stora glädjen att välkomna den egyptiske musikskaparen Ramy Essam som fristadsmusiker och Skapmedlem. Essam blev känd i hela världen som den ”arabiska vårens röst”, då han genom sin musik gav röst åt en helt folks frihetslängtan. På grund av sin musik blev hans situation i hemlandet ohållbar och han lever sedan 2014 i exil i Sverige. Han blev en av de första musikskaparna som fick uppehållstillstånd i fristadsprogrammet för musiker, som Skap var med och drev fram med bland andra Kulturrådet.

Den 26 februari i år släppte Ramy frihetssången Balaha, texten är skriven av poeten Galal El-Behairy. Låten som kritiserar Egyptens auktoritära regim, har fått stort genomslag, den har till exempel fått över 3,7 miljoner tittningar bara på Youtube.

Tyvärr har det visat sig att detta inte bara var tomma hot, utan fått fruktansvärda konsekvenser för El-Behairy. Den tredje mars i år blev han arresterad, och varken hans familj eller försvarsadvokater fick veta var han hölls fången innan han ställdes inför domstolen en dryg vecka senare. Han uppvisade då visade tecken på att ha utsatts för allvarlig tortyr och misshandel. Han sitter fortfarande fängslad, anklagad för högförräderi och för att vara medlem i en terroristgrupp. En arresteringsorder på samma grunder är även utfärdad för Ramy Essam i hans frånvaro.

Arresteringen och tortyren av El-Behairy, och den utfärdade arresteringsordern på Essam har väckt stor uppmärksamhet i hela världen. Organisationen Artists at Risk gjort ett upprop till förmån för Galal El-Behairy där de uppmanar den Egyptiska regimen att omedelbart lägga ner alla anklagelser mot honom och släppa honom fri. Ni hittar uppropet här>>   IMC har också skrivit ett statement till förmån för Essam och El-Behairy som de uppmananar alla sina medlemsorganisationer att sprida. Ni kan läsa här IMC:s statement här>>


Artists at Risk gjort ett upprop till förmån för Galal El-Behairy

Jag vill uppmana alla er som vill stödja Ramy och Galal att skriva på Artists at Risk:s upprop, och jag vill uppmana alla, beslutsfattare såväl som enskilda musikskapare och medmänniskor, att aldrig någonsin acceptera hat och hot, men framförallt att aldrig tystna på grund av dem.

Vad kan vara mer passande än att avsluta med att Ramys egna ord som han skrev 5 april:
”Det är en sång.
Vi har drömt om ett bättre Egypten i sju år. Även i de mörkaste stunderna har vi inte förlorat hoppet. Vi har uttryckt oss fredligt genom konst, vi har användt musik som ett verktyg mot våld, förtryck och korruption. Med den här sången ville vi påminna alla om den frihet vi en gång hade, som revolutionen gav oss. Vi ville påminna alla om rätten att tala, rätten att kritisera, och rätten att drömma om förändring. Vi ville starta en dialog om var Egypten är nu och var Egypten skulle kunna vara. Vår konst är inte skapad för att få folk att slåss. Det är musik, det är hur vi känner. Det är en sång.”

FAKTA:
Så här står det i den FN-rapport om konstnärlig yttrandefrihet,  där Alfons Karabuda deltog som expert:
”All persons enjoy the right to freedom of artistic expressions and creativity, which includes the right to freely experience or contribute to artistic expressions and creations, through individual or joint practice, to have access to and enjoy the arts, and to disseminate their expressions and creations.”

IMC:s fem musikrättigheter:
Rätten för alla barn och vuxna att:
• fritt få uttrycka sig genom musik
• lära sig musikens uttryck och färdigheter
• få möjlighet till musikaliskt engagemang genom deltagande, lyssnande,
skapande och information
Rätten för alla musikskapare och utövare att:
• utveckla sitt utövande och sitt skapande
• få rättvisa erkännande /credits och en rimlig ersättning för sina verk