Påverkansarbete / 180420

Skap lyfter musiken i skapandet av framtidens Stockholm

skarmavbild_2018-04-19_kl

Skap är del i Smart Kreativ Stad:s advisory board. Alfons Karabuda, vad handlar satsningen Smart Kreativ Stad om?
– Tanken med Smart Kreativ Stad, som också har fått EU-finansiering, är att aktivt jobba för att de kreativa näringarna kan vara med och påverka utformningen av framtidens Stockholm och lyfta delar av staden som ibland är lite bortglömd. Det kan, rent konkret, också handla om hur man bygger i framtiden, med kreativitet som en integrerad del.

 
Bilden är från projektet Safari Urbain Sthlm av konstnär Julien Nonnon​. Skärmbild från Smart Kreativ Stad.

Vilka står bakom satsningen och vad ska hända?
– Det är Filmregion Mälardalen som är initiativtagare och deltar gör arkitekter, forskare, tech- och spelbransch m.fl. Just nu pågår en rad pilotprojekt, som handlar om hur människor i staden skall få del av kultur i deras vardagsliv snarare än att aktivt vid få tillfällen ta sig till kulturen.

På vilket sätt är Skap involverade?
– Skap är en del av Smart Kreativ Stads expertkommitté, och för oss är det förstås prioritet att visa på musikens värde när man bygger och levandegör staden.
 
Varför är det här viktigt för Skap?
– Självklart ska Skap vara drivande i att musiken ska få en framträdande plats i framtidens Stockholm! Och så ser jag såklart fram emot att lyssna på Skaps medlemmar när de är med och skriver soundtracket till staden, säger Alfons Karabuda.

Läs mer här>>