Påverkansarbete / 180413

Skaps ordförande bloggar: Låt oss alla bli lite mer pk!

img_1642


På inbjudan av Konstnärsnämnden och Brottsofferjouren talar Alfons Karabuda inför personer som samordnar samtal från personer som är utsatta för hat och hot om just konstnärers speciella situation. Foto: Skap

”Är det något den senaste tidens skandaler kring Facebook och Cambridge Analytica har lärt oss, så är det att det inte är de stora nätaktörerna som kommer värna om våra grundläggande värderingar.”

Skaps ordförande bloggar om ett samhällsklimat där många får utstå hat och hot, och att det är viktigare än någonsin att vi alla värnar våra grundläggande värderingar.

Läs bloggen här>>