Evenemang / 180330

Tack alla som kom till Skaps årsstämma!

collage

101 medlemmar var på plats på Stacken/Nalen när Skap hade årsstämma i måndags, vilket slog förra årets rekord. Alfons Karabuda valdes om som ordförande i 3 år. Ledamöterna Namo Marouf och Örjan Strandberg valdes om som ledamöter i 1 år. På kvällen hade Skap festmiddag på Nalen till bejublad livemusik och prisutdelningar till bl a Sarah Klang och Ale Möller.

Innan stämman började formellt hölls ett medlemsmöte där Skaps kommunikationschef Gilda Romero intervjuade Alfons Karabuda och föreningens administrativa chef Mårten Karlsson om de stora förändringar som den nya lagen om kollektiv rättighetsförvaltning innebär för Skaps finansiering, och särskilt för den interna medlemsverksamheten. Den största diskussionpunkten under medlemsmötet var Skaps lägenheter och hur förvaltningen av dessa kommer att finansieras. Den nya lagen hindrar att Skap använder anslag från Stim för detta. Skap presenterade en ny modell för finansiering med både medlemsavgifter och avgift som betalas av resenärerna. Läs mer om detta här>>

Vidare gjordes en uppdatering av var vi befinner oss i den stora upphovsrättsreform som snart kommer att beslutas om i EU-parlamentet, och hur Skap arbetar för att stärka den ideella rätten.

Själva årsstämman innehöll flera beslut och många diskussioner. Alfons Karabuda valdes om som ordförande i 3 år. Ledamöterna Namo Marouf och Örjan Strandberg valdes om som ledamöter i 1 år. Man beslutade bl a också, som svar på en motion inlämnad från en medlem, att verka för förskolor och friskolor i högre grad ska ingå i Stims förhandlingar och fördelningar. En särskild arbetsgrupp arbetar med detta.

Protokoll kommer att tillsändas alla medlemmar under våren.

Till den så viktiga valberedningen valdes Ragnar Grippe Thomas Lindahl och Sara Riedel. Valberedningen består av fem medlemmar, varav tre tillsätts av stämman och två av styrelsen. Styrelsens tillsättning sker vid nästa styrelsemöte. 

Stämman avslutades med en festmiddag på Nalen för medlemmarna, kollegor och samarbetspartners. Good Harvest och Loney Dear bjöd på bejublad livemusik. Skap delade också ut fyra priser till välförtjänta upphovspersoner. Priserna och motiveringarna:

Skaps stipendium ur Skaps jubileumsfond: Kevin Andersson och Sarah Klang
Motivering: Tillsammans har de skapat musik som låter som den alltid har funnits,
Samtidigt är den ytterst personlig på ett sätt som ingen lyssnare kan låta bli att drabbas av. 

Skaps stipendium ur Ejnar Westlings Minnesfond: Birgit Lindberg
Motivering: En föregångare och stilbildare inom jazzen. Som kompositör, arrangör och bandledare var hon långt före sin tid och banade vägen för många andra. 

Skaps stipendium ur Fred Winters Minnesfond: Ale Möller
Motivering: Han låter sig influeras av klanger och toner från hela världen, en öppensinnad, kreativ och ständigt sökande musikant och kompositör. Hans namn är nästan synonymt med världsmusik i Sverige! 

Skaps stipendium ur Sven Paddocks minnesfond: Victor Rådström och Miriam Bryant
Motivering: Tillsammans lyckas detta låtksrivarpar skapa magiska poppärlor som lyckats göra avtryck inte bara på hitlistorna utan även i svenska folkets hjärtan.