Påverkansarbete / 180328

Förslag till ny svensk konstnärspolitik

konstnarspolitisk_utredning

Idag överlämnades den konstnärspolitiska utredningen ”Konstnär – oavsett villkor?” till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


Foto: Helene Larsson, Regeringskansliet

Utredningen innehåller en kartläggning över de villkor som konstnärligt yrkesverksamma lever under idag. Liknande genomlysning har inte gjorts på nästan två decennier.

Skaps ordförande Alfons Karabuda om utredningen:

– Utredningen visar förståelse för den kreativa näringskedjan, där musik och kulturskapare är själva anledningen till dess existens och upphovsrätten själva förutsättningen för den kreativa näringskedjan. Det är glädjande, säger han.

Särskilt positivt är att upphovsrätten lyfts fram som helt central för kulturskapares inkomster, samt slutsatsen att det behövs mer ekonomiska resurser till konstnärspolitiken, utredningen vill förstärka området med 225 miljoner kr.

Skap kommer genom KLYS (samarbetsorganisationen för kulturskapare inom alla konstområden) att ge synpunkter på utredningens förslag. Läs mer här>>

Här kan du läsa hela utredningen>>