Medlem / 180309

Youtube-ersättning: så funkar det!

skarmavbild_2018-03-09_kl

Stims avtal med Youtube innebär att Stim-anslutna musikskapare får betalt för den musik som Youtube-användare i Europa lyssnar på.

För att Stim ska kunna avräkna och betala ut ersättning för din musik när den spelas på Youtube måste tre kriterier vara uppfyllda:
 
  1. Du är ansluten till Stim och du har verkanmält din musik hos Stim.
  2. Din musik är digitalt distribuerad av en aggregatör (läs mer nedan) eller utgiven av ett musikbolag, som i sin tur har ett avtal med Youtube.
  3. Din video har mer än 5000 visningar under en och samma månad. Visningarna ska ha ägt rum i ett och samma land.
Om kriterierna inte är uppfyllda kan det ändå finnas en möjlighet för Stim att hantera ditt ärende manuellt. För att din video ska kvalificera sig för manuell hantering måste den ha minst 100 000 visningar i ett och samma land, under en och samma månad. Du anmäler din låt för manuell hantering genom att skicka en reklamation via ”Mina sidor” på stim.se.
(Källa: Stim)
 
Behöver du hjälp med att följa upp din reklamation hos Stim ber vi dig kontakta Skap genom att maila info@skap.se.
 
Content ID-systemt ska också kunna identifiera låtar/verk, inte bara själva inspelningarna. Det betyder att det finns möjlighet för systemet att identifiera verk som som är del av videos som andra användare lagt upp, sk user generated content. Systemet för identifiering är ofullständigt men förbättras löpande. Skap bidrar som dialogpart i denna utveckling. Uppdateringar om förloppet sker på skap.se och i Skaps medlemsbrev.
 
Ditt verk måste vara utgivet och bör ha en ISRC-kod för att kunna avräknas
Verket behöver vara utgivet och digitalt distribuerat av ett skivbolag eller en aggregatör som har ett avtal med Youtube. För att ditt verk ska kunna identifieras lyssnas verket av mot YouTubes Content ID-system. För att detta ska kunna ske måste YouTube därför ha tillgång till en fysisk inspelning, en så kallad referensfil. Om din låt är utgiven av ett musikbolag eller aggregatör som har avtal med Youtube är sannolikheten stor att det finns en referensfil. Som exklusiv rättighetshavare kan du ladda upp en referensfil på YouTube/Googles hemsida. 
 
Om din låt dessutom är taggad med en ISRC-kod förbättras förutsättningarna ytterligare för att låten ska bli identifierad. 
 
Vad är en ISRC-kod?
ISRC (International Standard Recordning Code) är en internationell standard och har tagits fram för att möjliggöra identifikation av ljudinspelningar. I dagens digitala värld blir ISRC allt viktigare för att identifiera inspelningar. ISRC-koden är en unik och livslång identifierare för varje inspelning. Tilldelad kod får aldrig ändras eller bytas ut – den följer inspelningen för alltid. Genom ISRC-koden möjliggörs på sikt en förenklad administration och en mer exakt fördelning av ersättningar. ISRC-kod utfördas av musikbolagens branschorganisation IFPI och beställs till en kostnad av 500 kr på IFPI:s hemsida.
(Källa: IFPI)
 
Vad är en aggregatör?
En aggregatör hjälper dig att få ut din musik på de digitala musiktjänsterna, t ex Spotify. Digitala musiktjänster tar inte emot musik direkt från musikskapare, utan har avtal med en rad bolag som får publicera musik till deras tjänster, så kallade aggregatörer. 
 
Här publiceras en lista över aggregatörer som har avtal med YouTube och andra digitala tjänster, och därmed uppfyller de krav som ställs för de verken ska kunna matchas i YouTube Content-ID-system.