Upphovsrätt / 180221

Musikskaparna tecknar avtal med Facebook

facebook-ice

I veckan nåddes vi av nyheten att musikskaparna, genom Stim och ICE tecknat avtal med Facebook. En viktig milstolpe för att säkra att vi som gjort musiken får betalt när vår musik används!


Foto: Stim

Skaps ordförande Alfons Karabuda om avtalet:
– Vi har länge pekat på orimligheten i att en jätte som Facebook inte gett sina kunder möjligheten att lagligen använda vår musik. Det nya avtalet är ett viktigt steg i rätt riktning för skälig ersättning för det värde vi musikskapare bidrar till andras affärsmodeller.

Läs mer här>>