Upphovsrätt / 180216

Regeringen föreslår skärpta straff för upphovsrättsbrott

Igår kom regeringens utredning om skärpta straff för upphovsrättsbrott. I ett uttalande på regeringens hemsida säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon att den organiserade piratverksamhet på nätet får stora konsekvenser för hela samhället och att det är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över, då straffen ska stå i proportion till brottens allvar.

Skaps ordförande Alfons Karabuda om utredningen:
– Skap har alltid verkat för att utveckla de lagliga alternativen, så att människor inte behöver använda sig av olagliga tjänster. Men regeringens utredning är ett tydligt tecken på att fler och fler ser musikens och andra kreativa näringars ökade värde för hela samhället, och det är glädjande. Det viktigaste är att komma åt dem som gjort en affärsidé av att stjäla musik och tjänar stora pengar det, snarare än ett enskilt fans. Och straffskalorna måste stå i proportion till brottet, säger Alfons Karabuda.