Påverkansarbete / 180208

Tjugo musikorganisationer i samarbete: Staten behöver utreda musiklivet!

ettmusikliv_fagel_logga_musikpolitiskt_upprop_2018

Skap är en av tjugo nationella musikorganisationer som står bakom ett gemensamt musikpolitiskt upprop inför valet 2018.

Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. I ett gemensamt upprop kräver nu tjugo nationella musikorganisationer en parlamentarisk utredning. 

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många – men hur ser egentligen hela bilden ut? Alla olika perspektiv försvagar musiklivet politiskt, eftersom vi tenderar att underminera varandra istället för att tillsammans med politikerna lägga gemensam kraft på att utveckla sektorn. 

Det vi organisationer gemensamt ber ansvariga politiker om är en helhetsbild över musiklivets komplexa ekosystem. En parlamentarisk översyn skulle ge möjlighet att skapa positiv politisk utveckling. Det har tidigare större sektorsutredningar tydligt visat, till exempel utredningen av museerna i Sverige eller filmutredningen.

Onsdag den 11 april kl 13.30-15.30 bjuder uppropet in till en öppen musikpolitisk debatt på Stallet (vid Nybrokajen i Stockholm). 

Läs hela uppropet här – och skriv under stödlistan: www.ettmusiklivforalla.se