Påverkansarbete / 180206

Europas musikskapare protesterar mot nytt amerikanskt lagförslag

mma-liten

Förra veckan skickade Alfons Karabuda, som ordförande i ECSA (paraplyorganisationen för Europas samlade musikskapare) ett brev till kongressledamot Doug Collins för protestera mot liggande lagförslaget i amerikanska kongressen som syftar till att förändra licensieringen av mekaniska rättigheter på hela den amerikanska marknaden, den så kallade Music Modernization Act (MMA).


Foto: US Congress

Alfons, vad handlar MMA om?
– Som man förstår av namnet så handlar det om en modernisering av hur licensieringen av mekaniska rättigheter går till. Som det är nu är den mekaniska licensieringen i USA ganska snårig och ofta kombinerad med bristfällig information om vilka som äger rättigheterna (sk metadata). Så att förenkla och modernisera är i sig bra, det som ligger på kongressens bord nu är ett första förslag och det finns positiva aspekter i förslaget. Men det finns flera stora problem för oss musikskapare och det är viktigt att vi adresserar dem i ett tidigt skede, det gäller så att säga ’mota djävulen i grind’.

Men att modernisera och förenkla låter ju inte så dåligt, vad är problemet?
– Det är i sig inte ett problem att modernisera, vi är för att det ska vara enkelt att licensiera och använda musik. Men det måste ske på ett sätt som inte urholkar och missgynnar de svagaste i näringskedjan, nämligen upphovspersonerna. Ett av problemen är att lagen i nuvarande tappning är otydlig. Förslaget tillåter till exempel inte uttryckligen att lagen tillämpas på framföranderättigheter, men det förbjuder det heller inte. Det betyder att musikanvändarna/musikplattformarna plötsligt kan börja använda denna licens även på framföranderättigheter, vilket gör det ännu viktigare att förutsättningarna för dessa licenser är goda ocksånför oss som skapat musiken. Ett annat problem är styrelsesammansättningen. Till skillnad från exempelvis europeiska kollektiva sällskap där upphovspersonerna har i genomsnitt 70% av styrelseplatserna, är bara två styrelseplatser vikta till upphovspersonerna i liggande förslag, resterande åtta är vikta till bolagen. Den här sammansättningen vänder vi oss emot, för vi ska inte glömma av att hela syftet med upphovsrätten är att skydda de svagaste i näringskedjan och som samtidigt är själva anledningen till dess existens.

– I vårt brev efterlyser vi också en långsiktighet och en ett krav på att man naturligtvis ska kunna överklaga och stämma de som inte håller sig till rådande lagar och regler. Det har man nämligen fiffigt nog, i alla fall för bolagen, helt tagit bort i detta lagsförslag …

På vilket sätt är det här viktigt svenska och europeiska musikskapare?
– Den här lagen kommer betyda väldigt mycket för dem. Man ska inte glömma av att USA är en mycket stor marknad för svenska och europeiska musikskapare, 25% av de hundra mest spelade låtarna på amerikansk radio är skapade av europeiska musikskapare. Så det är verkligen ingen överdrift att konstatera att den här nya lagen kommer att påverka våra svenska musikskapare. Och vi vet också med oss att det som händer på andra sidan atlanten tenderar att komma hit, så kallade smittoeffekter.

Korta fakta om Music Modernization Act:
The Music Modernization Act (MMA) är ett tvärpolitiskt förslag på en modernisering licensieringen av mekaniska rättigheter på hela den amerikanska marknaden. Förslaget ligger idag på kongressens bord. Lagförslaget är tänkt att resultera i en så kallad ”blanket license” alltså en heltäckande licens för mekaniska rättigheter. Tanken med lagen är att lösa växande administrativa problemen kring mekanisk licensiering för musik- och streamingtjänster som till exempel Spotify och Apple Music. 

MMA är tänkt att administreras genom en oberoende och icke-vinstdrivande förvaltningsorganisation utsedd av U.S. Copyright Office, och finansieras genom administrativa avgifter som betalas av musiktjänsterna, och licensen ska i enligt förslaget omförhandlas vart femte år. 

Flera ledande och organisationer och representanter för upphovspersonerna är skarpt kritiska mot liggande förslag, bland annat på grund av styrelsesammansättningen. Läs mer om kritiken i brevet till amerikanska senator Doug Collins här>>

Med mekanisk rätt menas att ett verk på mekanisk väg överförts och reproducerats på någon form av ljudbärare, såsom, CD, LP, DVD eller film. Denna licens omfattar även downloads och streaming av musik. Upphovspersonen är då berättigad ersättning för att ha överlåtit rätten att mångfaldiga verket.