Medlem / 180201

Nya riktlinjer för dig som skapar film- och mediamusik

skarmavbild_2018-01-26_kl

Skap har tagit fram nya riktlinjer för dig som på beställning skriver film- och tvmusik (även spel-, kort-, dokumentärfilm). Riktlinjerna ska fungera som ett konkret stöd i samband med förhandling gentemot de som beställt musiken. Tanken med riktlinjerna är också att bidra till att skapa skäliga och välbalanserade branschvillkor. Mårten Karlsson, administrativ chef på Skap, har varit delaktig i arbetet att ta fram riktlinjerna.


Foto: Dayne Topkin

Mårten, vad innehåller riktlinjerna som Skap tagit fram?
– Riktlinjerna anger vad ett avtal om beställning av filmmusik bör innehålla, exempelvis hur du bestämmer ersättningsnivå. Tanken med riktlinjerna är att ge musikskapare ett så stort avtalsmässigt handlingsutrymme som möjligt. 

Måste beställare och kompositörer följa vad som står i riktlinjerna?
– Nej. Riktlinjerna fungerar som en icke-bindande vägledning. Informationen ska tjäna som en referenspunkt som upphovspersonen kan vända sig till för att se till att hen inte hamnar fel i sin arvodesberäkning. Det är alltså upp till varje enskild medlem att individuellt förhandla sina avtalsvillkor, och de kan naturligtvis skilja sig från de här riktlinjerna.

Kan Skapmedlemmar få hjälp med kontkret förhandling?
– Ja som Skapmedlem har man rätt till konstnadsfri juridisk rådgivning och föreningen hjälper även övriga musikskapare genom till exempel kostnadsfria workshops. Riktlinjerna är till för alla musikskapare.

– Vad gör man om man tycker att något i riktlinjerna är svåra att förstå?
Då ska man kontakta Skaps kansli på info@skap.se och ställa sina frågor!

Ladda ner riktlinjerna som pdf nedan.