Påverkansarbete / 171203

Skap frias på alla punkter i åtalet mot föreningens vårfester

alfons_tal_varfest

Stockholms tingsrätt meddelade idag en friande dom på samtliga punkter, i åtalet mot Skap genom ordförande Alfons Karabuda. Det är den över 70-åriga traditionen av en vårfest arrangerad av Skap, som legat under utredning.


Skaps ordförande Alfons Karabuda håller tal vid en av Skaps vårfester. Foto: Anna Rut Fridholm

– Denna utredning har pågått i snart nio månader, och dagens besked bekräftar det vi har sagt sedan start; det varken finns något otillbörligt eller ”mysko” med vårarrangemanget – att vara en intresseorganisation i den kreativa sektorn går tvärtom ut på att nätverka och aktivt skapa mötesplatser för dem vi representerar. Det är hela syftet med att vara en intresseorganisation, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda. 

De så kallade vårfesterna är en långt stående årlig tradition arrangerad av Skap. I över 70 års tid har föreningen Skap agerat värd för ett årligt arrangemang för medlemmar, opinionsbildare och representanter för musik- och kulturliv. Arrangemanget är en lång medlemstradition som med åren växt till en mötesplats för hela den svenska musikbranschen och kultursverige. Det är de arrangemang som anordnats mellan åren 2012 – 2014 som stått föremål för en juridisk granskning, och som rätten nu helt frikänner.

Redan under rättegångsprocessen valde åklagaren att lägga ner delar av åtalet men nu står det klart att tingsrätten friar på samtliga åtalspunkter. Rätten meddelande även en friande dom gällande företagsboten riktad mot Skap.

– Det har aldrig varit några tveksamheter om att det här är en bra och värdefull tradition, och jag är tacksam för det stora stöd jag fått från våra medlemmar. Nu ser jag fram emot att återigen fokusera fullt ut på det som är mitt uppdrag – att möjliggöra en bättre framtid för svenska musikskapare, avslutar Alfons Karabuda. 

Läs ordförande Karabudas bloggtext om domslutet här>>