Påverkansarbete / 171116

Skap i rundabordssamtal på kulturdepartementet

affe-rundabords-liten

 

En uppförandekod, som understryker att upphovsrätten är en ”viktig grundsten för tillväxt och innovation för en stor och hållbar kultur- och mediemarknad” är något gårdagens representanter tidigare enats om, och som nu ligger till grund för det fortsatta samarbetet.

Igår deltog Skap, genom Alfons Karabuda, i ett uppföljningsmöte till Kulturministerns tidigare rundabordssamtal på Kulturdepartementet. Mötets ändamål var att samla aktörer från internetplattformar, telecom och kreativa näringar, för att tillsammans ta fram strategier för att värna upphovsrätten i den digitala världen, och gemensamt ta ett samlat grepp kring frågan och även blicka framåtför att ge bästa möjliga förutsättningar för våra kreativa industrier att fortsätta blomstra även i framtiden.


Foto: Skap samt Ulf Dernevik

– Grundförutsättningen för en hållbar kultur- och mediemarknad är en kreativ näringskedja i balans. Vi som skapar innehållet måste kunna verka under rimliga förhållanden, säger Alfons Karabuda i en kommentar om gårdagens möte.

En uppförandekod, som understryker att upphovsrätten är en ”viktig grundsten för tillväxt och innovation för en stor och hållbar kultur- och mediemarknad” är något gårdagens representanter tidigare enats om, och som nu ligger till grund för det fortsatta samarbetet.

Läs även Alfons Karabudas blogginlägg om gårdagens rundabordsamtal här>>