Medlem / 171113

Skap kommenterar #MeToo

metoo

Få kan ha missat alla de vittnesmål om kränkningar och sexuella övergrepp som framkommit senaste tiden under den så kallade #MeToo-kampanjen. Det som kommit fram är skakande berättelser från kvinnor i hela världen, från alla branscher och sektorer, så även musikbranschen.


Foto: Skap

Alfons Karabuda, vad är Skaps kommentar till senaste tidens vittnesmål under #MeToo-kampanjen?
– Den senaste tidens lavin av fruktansvärda berättelser från kvinnor som vittnat om sexuella kränkningar och övergrepp har gjort oss alla plågsamt medvetna om att problemet skär igenom hela samhället, alla branscher, även musikbranschen. Det är tydligt att en förändring måste ske. Inte om tio år. Inte om femtio. Nu, säger Alfons Karabuda. 

– Dessa systematiska övergrepp skadar inte bara enskilda individer, utan hela vår musiksfär och hela vårt samhälle. Vi förlorar alla på att vissa grupper kontinuerligt blir diskriminerade. 

Har Skap fått in berättelser från de egna medlemmarna?
– Skap representerar en utsatt grupp inom musikbranschen och jag har haft många samtal med medlemmar som vittnar om hur ojämnställd musikbranschen är. Skaps medlemmar har inte hört av sig med direkta anmälningar eller vittnesmål om sexuella trakasserier men jag är övertygad om att det vi ser nu bara är början, och toppen på ett isberg. 

Vad gör Skap åt problemet?
-Skap har en tydlig mångfalds- och jämställdhetspolicy och nolltolerans mot allt typ av diskriminering. Skap driver också på åtgärder genom paraplyorganisationen Musiksverige, som sedan förra veckan fått ett nytt uppdrag av oss i styrelsen: att verka för en jämställd musikbransch. Vi driver även förändringsarbete genom KLYS, som samordnar olika kulturområden, även gällande diskrimineringsfrågan.

– Vi vet att ojämställdhet och skeva maktförhållanden gör kvinnor extra utsatta, därför har Skap kontinuerligt drivit jämställdhetssatsningar genom åren, jämställdhetsfrågan kommer även att ligga i fokus för nästa verksamhetsår. Bland Skaps jämställdhetsprojekt kan jag till exempel nämna Skapelsen och ECSA Gender Working Group där vi kan använda oss av både goda och avskräckande exempel på Europeisk nivå att ta med oss i vårt nationella arbete. Och nu senast studiecirkeln ”Musik & jämställdhet – Fast Forward” som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet. Det finns flera initiativ för att förbättra jämställdheten, men det går för långsamt. Hela samhället, och inte minst musikbranschen, måste inte bara fortsätta, utan mångdubbla sina insatser mot allt typ av diskriminering.