Påverkansarbete / 171020

Lyckat möte i EUP med Phil Manzanera

creators_talk

Musikern och Roxy Music-medlemmen Phil Manzanera och Alfons Karabuda i egenskap av ECSA:s ordförande (paraplyorganisationen för Europas musikskapare) anordnade igår, med EU-parlamentariker Helga Trüpel som värd, ett rundabordssamtal i EU-Parlamentet. Vid mötet närvarade EU-parlamentariker, till exempel JURI-kommitténs särskilda rapportör om upphovsrättsdirektivet Axel Voss, representanter från Rådet och EU-kommissionen. På agendan stod frågan om en moderniserad upphovsrätt.


Från vänster: Axel Voss, Helga Trüpel, Phil Manzanera, Alfons Karabuda och Patrik Ager. Foto: Gilda Romero

– Mötet idag gav näring åt dem som försöker modernisera upphovsrätten, så som upphovsrätten var tänkt från början: nämligen för att säkra att upphovspersoner genom ersättning ska kunna skapa även i framtiden, säger Alfons Karabuda. Mötet gav också starka argument emot dem som ser rättvis ersättning till kreatörer som ett hot mot deras egen vinst. Phil Manzanera kunde ge konkreta exempel från sin egen karriär, och hans berättelser från verkliga livet lämnade ingen i tvivel, avslutar Alfons Karabuda.

Under tvåtimmarsmötet underströk Phil Manzanera bland annat vikten av att ge upphovspersoner möjligheten att återta rätten över sina verk om verken till exempel inte marknadsförs eller om fördelningen är uppenbart orättvis. Han framhävde att upphovsrätten måste säkra transparens och balans i värdekedjan.

EU-parlamentariker Helga Trüpel:
– Digital kapitalism måste regleras på samma sätt som den analoga. En enkel och grundläggande princip bör vara att de nya de nya digitala monopolen alltid måste ha en licens när de använder upphovsrättsskyddat material. Då skulle vi inte behöva filtrering i samma utsträckning säger Helga Trüpel.

Om Phil Manzanera:
Phil Manzanera är en av Storbritanniens mest kända musiker och producenter. I början av 70-talet blev han känd i hela världen som huvudgitarrist i banbrytande bandet Roxy Music. Han är allmänt erkänd som en av världens ledande gitarrister och är efterfrågad både som artist och producent. Under de senaste fyra åren har han samproducerat Pink Floyds The Endless River, som blev en global hit, albumet låg etta på listan i över 20 länder. Phil Manzanera är medlem i ECSA och i BASCA, den brittiska intresseorganisationen för musikskapare.