Stim / 170909

Ny begäran om särskild granskning av Stim

stim-huset-liten

101 medlemmar med rösträtt i Stim lämnade 7 september in en begäran om extrastämma för särskild granskning av Stims fördelning bland annat på området ”bakgrundsmusik utan rapportering”. Skaps kansli har fått frågor om varför ett ärende som redan röstats om på Stims ordinarie årsstämma i maj nu åter behandlas på en extrastämma? Svaret är att extrastämman begärts av en kvalificerad minoritet av medlemmar, dvs 10 procent, och då spelar det ingen roll att sakfrågan redan behandlats. 
Foto: Gilda Romero

När begäran om granskning behandlades på Stims årsstämma avslogs den med acklamation (259 röster). Beslut togs istället att ta fram den relevanta informationen internt. I begäran om särskild granskning står att man önskar information. Skap uppmuntrar sina medlemmar att se över vilken information som redan finns i årsredovisningar och i direktkontakt med Stims medlemsservice. Om man som medlemmarna beslutade i maj tycker att det är mest ansvarsfullt och kostnadseffektivt att i dialog få den information man önskar, då finns naturligtvis möjlighet att rösta som vid förra stämman. Om inte röstar man i enlighet med den begäran som föranlett extrastämman.

– Skap respekterar och uppmuntrar alltid när medlemmar väljer att aktivt påverka på demokratisk väg. Den här frågan avhandlades på Stims stämma i maj med rekordstor medlemsnärvaro. Då var det tydligt vad rättighetshavarna tyckte. Om beslutet vid en extrastämma ändras kommer Skap naturligtvis verka för att underlätta och kvalitetssäkra processen, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda