Påverkansarbete / 170616

Alfons Karabuda återvald till Executive Vice President i International Music Council

6484-liten

12 juni blev Skaps ordförande Alfons Karabuda återvald till Executive Vice President i International Music Council (IMC) under organisationens generalförsamling i Pafos, Cypern. Alfons Karabuda har varit ledamot i IMC:s styrelse sedan 2013.


Foto: Johan Olsson

– International Music Council arbetar för värden som vi i Skap delar och aktivt jobbar för, till exempel barns och ungas rätt till musik och musikskapande och musikalisk mångfald. IMC har varit en viktig global aktör för att öka den musikaliska mångfalden i världen under senare år och därför känns det som ett så viktigt och hedersamt uppdrag, säger Alfons Karabuda.

Under de fyra år Alfons Karabuda suttit i International Music Council’s styrelse har han verkat för ett ökat fokus på upphovspersoners rättigheter. Han har också initierat ett samarbete mellan IMC och Polarpriset kring urvalet av framtidens Polarprisvinnare.

International Music Council, som bildades av UNESCO 1949, är världens största nätverk för organisationer och institutioner som arbetar med musik. International Music Council omfattar över 1 000 organisationer med 200 miljoner medlemmar i 150 länder och arbetar för människors rätt till musik och musikskapande.