Stim / 170609

Framgång för Skapkollektivet under Stims årsstämma

stim-huset-liten

Stims stämma gick av stapeln förra veckan. Det var rekordstor närvaro på stämman, ca 250 röster inklusive fullmakter, något som är glädjande för hela kollektivet, och ett styrkebesked från Skapmedlemmarna som utgör en majoritet av Stims röstberättigade medlemmar. Alla förslag som Skap arbetat fram tillsammans med FST, Musikförläggarna och Stims administration röstades igenom av medlemmarna. Och mandatet från medlemmarna var tydligt.


Foto: Gilda Romero

Här är tre av de viktigaste förändringarna efter Stims årsstämma:

NäMMU – Nämnden för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt
NäMMU kommer att ansvara för finansieringen av Stims kulturpolitiska verksamhet, dvs verksamheten som ska främja upphovsrätt och musikalisk mångfald. Det handlar t ex om stipendier och intresseorganisationernas verksamhet såsom juridisk rådgivning, stöd till upphovspersonerna och påverkansarbete för upphovsrätten. NäMMU är fristående från Stims styrelse.

Förtydligande om Stims uppdrag att främja upphovsrätten
I Stims stadgar står numera inte bara om Stims uppdrag att främja musikalisk mångfald, lika viktigt är att Stim arbetar för upphovsrätten. Upphovsrätten är fundamentet för Stim och för upphovspersonernas yrkesliv och därmed är främjandet av upphovsrätten också en central del av Stims uppdrag. 
 
Val till styrelsen
Till kommande stämmor kommer en oberoende valberedning presentera förslag på styrelseledamöter. Det gäller såväl de som representerar intresseföreningarna (Skap, FST och Musikförläggarna) som de oberoende ledamöterna i styrelsen. Alla Stimmedlemmar kan till valberedningen anmäla sitt intresse att ingå i styrelsen.