Påverkansarbete / 170505

Creators Roundtable i Los Angeles om musik i dataspel

la_rt

28 april arrangerade ECSA och Skap Creators Roundtable med kompositörer och spelindustri i Los Angeles. Mötet visade på behovet transatlantiska samarbeten. Dessutom att kompositörernas möjligheter att behålla sina rättigheter inte självklart är som minst i USA. En nordisk studie visar bl a att avtalen i Norden många gånger kan vara mindre upphovsrättsvänliga än de amerikanska motsvarigheterna.

Spelindustrin är enorm och dess ekonomiska omsättning har för länge sedan passerat film- och musikindustrin. Spelföretagen har därför blivit en av de viktigaste beställarna för mediamusikkompositörer.

– Detta var ett utmärkt tillfälle att byta erfarenheter med våra kollegor i USA, samt närmare diskutera med spelbranschen kring hur vi säkerställer trygghet för bägge parter i våra avtal. Något som kan bidra till att man inte kräver mer rättigheter av oss än man egentligen behöver, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

På mötet, som leddes av Skap och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda, deltog bl a Skapmedlemmen Johan Söderqvist, som efter att ha skrivit för ett stort antal filmer skrev musiken till den globala spelsuccén Battlefield. På agendan stod de utmaningar som kompositörer har när man jobbar på beställning av spelindustrin. Får man verkligen behålla sina rättigheter? Hur ser man till att den kollektiva förvaltningen anpassar sig till en modern affärsvärld där beställarna kommer från IT snarare än kulturvärlden, och det utan att göra avkall på upphovsrätten?

När man talar om spelmarknaden i USA handlar det ofta om buy outs, det vill säga att kompositörerna förväntas skriva bort alla sina rättigheter för en klumpsumma. På mötet framkom dock en mer komplicerad bild. Flera kompositörer uttryckte där att de i sina förhandlingar med spelbolagen lyckas behålla sina rättigheter. Frågan är om kompositörernas möjligheter att behålla sina rättigheter på sina håll är värre i Europa? En nordisk studie visar bl a att avtalen i Norden många gånger kan vara mindre upphovsrättsvänliga än de amerikanska motsvarigheterna. Studien kommer att presenteras på Nordic Film Music Days i Cannes och publiceras sedan på skap.se.

Det transatlantiska samarbetet mellan ECSA och amerikanska motsvarigheter intensifieras nu. Både kompositörer och spelbransch var enade om man måste hitta en väg framåt där kompositörer kan ta beställningsuppdrag till spel utan att behöva välja på att ge upp sin upphovsrätt eller ge upp sitt upphovsrättssällskap. Man måste jobba för att hitta dynamiska kompromisser. Dessutom ska kompositörsorganisationerna fortsätta hjälpa medlemmarna med att skriva avtal. Här kan Welcome hubben vara till stor hjälp för svenska kompositörer som jobbar på den amerikanska spelmarknaden.

Mer information om Creators Roundtable och det framtida samarbetet kommer snart att publiceras på Skaps webb.

Creators Roundtable arrangerades med stöd av Stims promotionnämnd