Upphovsrätt / 170428

”The value gap” pekas ut som stort hot mot musikbranschen i ny rapport

foto_linus_glanzelius

I veckan släppte IFPI:s Global Music Report 2017. Rapporten är en statistisk översikt av den globala utvecklingen för inspelad musik det senaste året. I rapporten nämns särskilt ”the value gap” som en utmaning för branschens fortsatta tillväxt och hållbarhet.

I rapporten pekar man på EU-kommissionens förslag på upphovsrättsreform som en möjlig lösning på problemet i Europa. Man skulle då genom lagstiftning förhindra att digitala tjänster som kapitaliserar på användargenererat innehåll undviker skäliga licensavgifter. Skap har lobbat, både nationellt och i EU genom ECSA, för att uppmärksamma bland annat ökad transparens i EU-kommissionens förslag på upphovsrättsreform. Skaps och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda kommenterar:

Alfons, hur har Skap tagit sig an frågan om ”the value gap”?
– Skap har ju genom ECSA lobbat för att skrivningar om ökad transparens, skäliga ersättningar till upphovspersoner och åtgärder mot ”transfer of value” ska inkluderas, vilket också hörsammats av EU-kommissionen. Men nu måste också kommissionens förslag också godkännas av EU-parlamentet innan vi är ”hemma”.


Alfons Karabuda och Björn Ulvaeus under möte med EU-minister Ann Linde förra året. Foto: Linus Glanzelius

Hur ser vägen framåt ut?
– Under våren omarbetas förslaget av flera av parlamentets utskott och det finns inga garantier att EU-kommissionens ”upphovspersonsvänliga” åtgärder kommer att finnas med i det slutgiltiga lagstiftningspaketet. ECSA:s fokus under våren är därför att förklara för utvalda EU-parlamentariker hur kommissionens ambition att stärka upphovspersonernas position är av långsiktig vikt för hela branschen. I juni kommer jag tillsammans med Skapmedlemmen Björn Ulvaeus delta i ett seminarium i EU-parlamentet på temat ”The Composers’ perspective on the Copyright Directive focusing on the Value Gap & Rights Reversion Mechanism”.

Rapporten finns att ladda ned här >>