Påverkansarbete / 170407

Alfons Karabuda till Kungliga Musikshögkolans styrelse

alfons-karabuda-foto-johan-olsson-liten

Skaps ordförande Alfons Karabuda har blivit utsedd av regeringen att sitta i Kungliga Musikhögskolans styrelse. Förordnandet gäller från och med första maj i år och löper till och med 30 april 2020.


Foto: Johan Olsson

Regeringen fattade igår beslut om externa styrelseledamöter för landets statliga universitet och högskolor den närmaste treårsperioden, och Skaps ordförande Alfons Karabuda utsågs alltså till ledamot i styrelsen för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

–Jag är väldigt hedrad över förtroendet att sitta i Kungliga Musikhögskolan styrelse. Det här är också ett naturligt led i Skaps prioritering av musikutbildning för att främja ett framtida svenskt musikliv och inte minst framtida generationer av musikskapare, säger Alfons Karabuda.