Medlem / 170330

Årsstämma 2017: Namo Marouf och Örjan Strandberg nya i styrelsen

stamma

Måndag den 27 mars hölls Skaps årsstämma på Kägelbanan i Stockholm. Stämman avtackade ledamöterna Karina Kampe och Lina Nyberg och valde in Namo Marouf och Örjan Strandberg som nya styrelseledamöter.

Deltagandet vid årets stämma var rekordstort. 120 medlemmar var samlade på Kägelbanan i Stockholm. Innan stämman började formellt hölls ett medlemsmöte där Skaps administrativa chef Mårten Karlsson och styrelseledamot Elise Einarsdotter redogjorde för bakgrunden till den utredning om musikalisk mångfald Skap har initierat. Medlemmarna på plats uppmuntrades att komma med inspel på vilka parametrar som borde ingå i undersökningen, utöver de redan presenterade: antal verk, antal upphovspersoner, sällskapsanslutning, sjungna språk, förlagsanslutning och genrer. Alla tips tas emot på info@skap.se

Stims chefsjurist Kristina Walles berättade i samtal med ordförande Alfons Karabuda och Skaps medlemmar om den nya lagen om kollektiv rättighetsförvaltning och vad den kan komma att betyda för Skap och medlemmarna. Skaps kommunikationschef Gilda Romero intervjuade ordförande Alfons Karabuda om vad som är viktigast för upphovspersonerna i den pågående upphovsrättsreformen. Dessutom besökte Skaps nya juridiska rådgivare Andreas Wendén mötet för att berätta vilka ärenden han redan påbörjat och för att prata med medlemmarna i deras enskilda ärenden.

Under stämman gavs styrelseledamöterna Dan Bornemark, Douglas Carr, Anna Wedin och Anders Wollbeck förnyat förtroende. Namo Marouf och Örjan Strandberg valdes in som nya ledamöter.

Till valberedningen valdes Christopher Dominique, Thomas Lindahl och Maria Lithell Flyg. Valberedningen består av fem medlemmar, varav tre tillsätts av stämman och två av styrelsen. Styrelsens tillsättning sker vid nästa styrelsemöte.

Medlemmarna beslutade att från och med 1 jan 2018 höja årsavgiften från 750 kronor till 1000 kronor. Avgiftsbefrielsen som gäller från 65 års ålder kvarstår tills vidare.

Två motioner hade skickats in till stämman.

”Rättvisa ersättningar till upphovspersoner ” av Ulf Ersmark
Utifrån motionen beslutades att bilda en referensgrupp, där medlemmar inom musikområden där musikrapporteringen till Stim är bristfällig kan ingå. Gruppens uppgift är att undersöka vilka utmaningar som finns inom respektive område och föreslå förbättringar genom Skaps representanter i Stims fördelningskommitté och styrelse.

Är du intresserad av att ingå i en sådan referensgrupp, maila info@skap.se

”Utbudet av musik på svenska språket i P3 och P4” av Sven Åke Andersson
Beslutades att Skap med hjälp av juridisk expertis ska granska regeringens sändningstillstånd i fråga om svenska språkets plats i public service musikutbud, och komma fram till huruvida Sveriges Radio lever upp till det som sändningstillståndet förpliktigar till.

Protokoll från årsstämman skickas till alla medlemmar inom några veckor.

Stämman avslutades med en middag för de närvarande medlemmarna. Den hyllade duon Lisas, bestående Lisa Eriksson Långbacka och Lisa Rydberg, bjöd på oförglömlig livemusik. Dessutom delades priser ut till Kristin Amparo, Åke Hellman, Merit Hemmingsson och Roine Stolt. Läs mer om detta här >>