Påverkansarbete / 170223

Rundabordssamtal med siktet inställt på framtiden

kmh1

Kungliga Musikaliska Högskolan är en av världens äldsta musikhögskolor, som grundades 1771, KMH huserar numera i världens mest moderna musikhögskolebyggnad, och i den här inspirerande miljön träffades några av Stockholms tyngsta aktörer inom innovation och musik för ett rundabordssamtal del II. Ämnet för dagen var att utifrån vårens samtal med efterföljande process konkretisera hur vi gör Stockholm till världens bästa musikstad. Stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert tillsammans med KMH:s rektor Staffan Scheja och Skaps ordförande Alfons Karabuda bjöd in till samtalet som leddes av Alfons. 
Presentationsrunda under rundabordssamtalen på KMH. Foto Gilda Romero

–Det finns många nätverk inom både tech och andra kreativa näringar som ofta är nischade och inte alltid så inkluderande. Ett sätt att vässa Stockholms attraktions- och konkurrenskraft tror vi är att skapa gränsöverskridande strukturer för hur olika näringar kan mötas och berika varandra. Det tror jag Stockholm som stad har mycket att vinna på, säger Alfons Karabuda.

Inom kort kommer Skap presentera vilka konkreta åtgärder som rundabordssamtalen ledde fram till.

Närvarande vid samtalet var: 
Roger Mogert, Stadsbyggnads- och kulturborgarråd
Klas Lunding, Telegram Studios
Lena Åberg Frisk, vd Uppsala Konferens och Kongress
Anna Gissler, VD Stockholm Invest
Peder Hofmann, chef KMHs utbildnings- och forskningsavdelning
Staffan Sheja, rektor KMH
Jeanette von Arnold, Filmregion Stockholm
Jian Rönnblom, creative director SAE
Staffan Holm, styrelseledamot Live Nation
David Jonsson, sakkunnig kultur Stockholms stad
Charlotte Wiking, VD Swedish Music Hall of Fame