Påverkansarbete / 170126

Hur står det till med jämställdheten i ECSA:s medlemsländer?

ecsagenderworkinggroup-foto-ecsa

ECSA har nyligen avslutat jämställdhetskartläggning där 25 av ECSA:s medlemsländer deltagit. I onsdags hade ECSA:s jämställdhetsgrupp sitt andra möte och Skaps Alfons Karabuda, som ingår i arbetsgruppen, var på plats i Bryssel.


ECSA:s jämställdhetsgrupp i arbete på ECSA:s huvudkontor i Bryssel. Foto: ECSA

Alfons du som tagit del av ECSA:s jämställdhetskartläggning, vad är din viktigaste spaning som gäller kartläggningen?
 –Den viktigaste spaningen är att alla medlemsländer trots relativt olika utgångsläge gjort ordentliga förbättringar på jämställdhetsfronten de senaste fem åren.  Vi har flera goda exempel på vad den här förbättringen gett alla våra enskilda medlemmar, såväl kvinnor som män.

I jämförelse med ECSA:s övriga medlemsländer, hur tycker du Sverige står sig i jämställdhetsfrågor?
–Sverige står sig bra. Och mycket hände efter det att Skap så aktivt prioriterade frågan med satsningar som Skapelsen, och genom att införa jämställdhetspolicys kring fördelning av stipendier och priser.

Hur snabbspolar vi jämställdhetsarbetet de närmsta fem åren?
–Genom att lyssna på våra kollegor i andra länder. Genom den här sortens europeiska samarbete går vi en genväg där vi inte behöver upprepa alla misstag och ej heller uppfinna alla goda exempel om och om igen. Att använda andras verktyg för egna resultat är medicinen.