Upphovsrätt / 161214

Skaps ordförande får Resumés hederspris för sitt påverkansarbete

Varje år delar tidningen Resumé ut pris för årets bästa påverkansarbete. I år får Alfons Karabuda Resumés hederspris för sitt framgångsrika arbete med att förändra EU:s upphovsrättslagstiftning till upphovspersonernas fördel på en rad avgörande punkter.


Skaps ordförande Alfons Karabuda tilldelas Resumés hederspris för sitt påverkansarbete. Foto: Andreas Elgstrand

De flesta länder inom EU anser idag att Europas främsta konkurrenskraft ligger inom innovation och kreativa näringar. Men från att i bästa fall varit osynliga till att bli utskällda av politiker, konsumentorganisationer och digitala jättar, ansågs kreatörerna, det vill säga upphovspersonerna, vara bromsklossar och rent av ett hinder för tillväxt. Och det första förslaget på upphovsrättsreform som presenterades 2014 blev därefter. Ingenting om det som skulle skapa förutsättningar för en hållbar kreativ näringskedja, såsom sund konkurrens och rättvisa ersättningar.

Utifrån detta usla utgångsläge har Europas upphovspersoner med Alfons Karabuda i spetsen helt lyckats vända narrativet. Nyckeln till framgång var att först ena alla Europas musikskapare under ett och samma flagg, och i nästa steg att ena Europas alla 500 000 upphovspersoner; journalister, författare, dramatiker och manusförfattare, kring gemensamma frågor. När upphovspersonerna också lyckades vända Europas konsumentorganisationers motstånd till stöd kunde EU:s beslutsfattare inte längre stå emot det massiva trycket ifrån både upphovspersoner och konsumenter. Från att ha varit totalt ute ur upphovsrättsreformen, skev nu EU-kommissionen in en rad avgörande paragrafer som enhälligt röstades fram av kommissionärerna. Och det är för detta påverkansarbete Alfons Karabuda nu får Resumés hederspris.

– Det är med stor glädje och stolthet jag tar emot beskedet om Resumés hederspris. Väl medveten om hur komplex musikens- och upphovsrättens värld är, är det mycket uppmuntrande att juryn identifierat värdet av vårt hårda påverkansarbete och vad den betyder för musiken och kulturen vi alla har en sådan nära relation till, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda. Jag ser det som ett erkännande av musikens- och kulturens värde och att ett enat kollektiv av upphovspersoner kan göra stor skillnad, inte bara för sin samtid, utan också för kommande generationer av skapare.

Kort om upphovsrättsreformen:
Den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt handlar om att skapa stabila, transparenta och enhetliga spelregler i hela EU. Tanken med lagen är att skapa gemensamma regler för att upphovspersoner ska få betalt för sitt arbete och skapa bättre förutsättningar för licensiering av upphovsrättsskyddat material. Lagen börjar gälla från och med årsskiftet 2017, och är ett genomförande av det EU-direktiv som beslutades 2014. Några viktiga paragrafer i direktivet som upphovspersonerna lyckades genomdriva var:

  • Erkännandet av kulturskaparens/upphovspersonens roll i den kreativa näringskedjan
  • Transparenta och rimliga avtal med möjlighet till omförhandling
  • Rapporteringsplikt när upphovspersoners rättigheter exploateras
  • Dispytmekanism som möjliggör för enskilda kreatörer att hävda sin rätt genom en förenklad juridisk process
  • De digitala plattformarnas ansvar i värdekedjan

Juryns motivering:
”En värld, en upphovsrätt! Sveriges kompositörer och textförfattare – Skap – har gjort det omöjliga. På klassiskt svenskt konsensusmanér har Alfons Karabuda drivit på enandet av Europas upphovsrättssällskap. Det har i sin tur lett fram till den reform som kan revidera upphovsrätten i grunden och stärka kreatörernas rätt mot jättar som Google och Youtube.”