Upphovsrätt / 161118

Lyckade samtal med internationella musikförläggare

skap300

Efter att fått EU-kommissionen att fokusera på upphovspersonernas villkor i den pågående upphovsrättsreformen följer nu ett intensivt år med att informera och påverka EU-parlamentet och Europeiska rådet, men också övriga intressenter i den musikaliska näringskedjan. Som ett led i detta mötte Skap, i egenskap av ordförande i ECSA, den internationella paraplyorganisationen för musikförläggare, IMCP, i Bryssel den 15 november.

– Det var ett mycket lyckat möte där vi pekade på vikten av att också förläggarna stödjer våra transparenskrav och krav på återrapportering. Detta inte minst för att skilja ”riktiga förläggare” från de som egentligen inte bedriver någon förlagsverksamhet, utan bara tar en del av vår upphovsrätt. Vi kommer också tillsammans verka för att utköp av våra verk för en låg engångssumma skall kunna resultera i att avtalet efter tid kan rivas upp med krav på rimlig ersättning sett till hur dessa bolag exploaterat musiken, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.