Upphovsrätt / 161104

YouTube svarade på frågor från medlemmar

p1020553

YouTube är i dag den största musiktjänsten på nätet. Många medlemmar har frågor om till exempel hur ersättningen från YouTube fungerar. Torsdagen 3 november besöktes Skap på ett medlemsmöte av representanter från YouTube/Google. Där presenterade de hur YouTube jobbar med sina tjänster utifrån ett upphovspersonsperspektiv. Dessutom fick de svara på en mängd frågor från medlemmarna.

Inte minst YouTubes system för att identifiera inspelningar och kompositioner, Content ID, var i fokus. Systemet ligger till grund för hur intäkterna från YouTube fördelas till olika rättighetshavare. I sin rättighetshantering utgår YouTube från masterrättigheterna, d v s inspelningen. Det betyder att du som upphovsperson till ett verk behöver ha verket utigivet på en inspelning som är distribuerad till YouTube via ett skivbolag eller en aggregator som är en s k ”YouTube-partner”. Du som är oberoende låtskrivare/artist, kontrollera därför att ditt skivbolag/din aggregator är YouTube-partner. Behöver du hjälp med detta? Kontakta Skaps kansli.

Medlemsmötet kompletterade förra veckans möte med YouTube/Google i Berlin, som Skap initierade och ledde genom ECSA – European Composer & Songwriter Alliance. Högst upp på agendan var upphovspersonernas position i det digitala musiklandskapet. Särskilt diskuterades hur rättighetsförvaltningen kan förbättras utifrån upphovspersonernas perspektiv och vikten av transparens i avtal mellan musikanvändare och rättighetshavare.