Medlem / 161020

Skap lanserar Skap Producers Group

foto_oskar_lind_liten

Det traditionella sättet att skriva populärmusik på senare år förändrats i grunden och producerandet har fått en mycket mer framträdande roll. Skap lanserar därför Skap Producers Group: en samlingspunkt och kontaktyta för musikproducenter, låtskrivare och musiker i och utanför Sverige. Initiativtagare är Skap och UNISONG som är en ideell organisation för producenter och låtskrivare.


Foto Oskar Lind

Från att det traditionellt nästan enbart varit fokus varit på text och musik, där en eller flera personer sitter med gitarr eller piano och skapar en låt, har det traditionella sättet att skriva populärmusik på senare år förändrats i grunden. Idag tänker man ofta produktion, beats, instrumentering, ljudbild, effekter, redan innan melodi och text skapas. Själva producerandet har alltså fått en mycket mer framträdande roll inom musikskapandet.

Hos Skap Producers Group kommer medlemmarna att få råd och hjälp när det gäller praktiska frågor inom musikproduktion eller inom ämnen som förhandling och avtal. Skap Producers Group kan även agera som en enad kraft när svenska musikproducenter behöver tala med en samlad röst gentemot politiker eller andra delar av musikbranschen. Målsättningen är att nätverket ytterligare ska stärka hela kollektivet upphovspersoner.

– Skap Producers Group är verkligen ett välkommet tillskott till föreningens redan breda palett, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda. Producentrollen innefattar arrangören och bearbetaren som Skap organiserat sedan starten 1926. Men den speglar också en framtid där upphovspersonen mer och mer tar kontroll över sitt verk från ax till limpa, fortsätter han.

– Att navigera i dagens musikbransch är inte lätt, därför behöver vi nätverk där vi kan hjälpa varandra att bli starka i de förhandlingar vi möter, säger Emanuel Olsson, producent och ordförande i UNISONG. Musikbranschen har förändrats och vi behöver organisationer som kan hantera den nya musikskapar-rollen, inom vilken musikproduktion helt naturligt ingår. Som ordförande för UNISONG ser jag detta nya nätverk för musikproducenter inom Skap som ett viktigt steg emot en rättvisare och bättre musikbransch. Och som ett kvitto på att det vi arbetat för i många år nu hörsammas, fortsätter han.

Den 1 december kommer Skap Producers Group att arrangera sitt första evenemang som blir ett seminarium om avtal och förhandling med inbjudna experter inom området.

UNISONG är en ideell organisation för låtskrivare och musikproducenter som idag samlar över 500 aktiva över hela landet.