Upphovsrätt / 161014

Hur ska EU:s upphovsrättsregler moderniseras?

eupanel_foto_gilda_romero

Hur ska EU:s upphovsrättsregler moderniseras?

Det var temat för dagen när Europaparlamentet bjöd in till panel och frågestund med branschaktörer och politiker i Europahuset i förmiddags. Skaps Alfons Karabuda deltog i panelen tillsammans med bland annat EU-parlamentariken Jytte Guteland och Sveriges Konsumenters ordförande Örjan Brinkman.


Foto: Gilda Romero

Åhörarplatserna var fullsatta till sista stol, så det var tydligt att det finns ett mycket stort intresse för frågorna som diskuterades. Och även om åsikterna ibland gick isär i detaljfrågor så framgick mycket tydligt att utvecklingen, mycket tack vare upphovspersonernas eget påverkansarbete, gått från att se upphovsrätten som ett hinder, till en förutsättning för framtida skapande och en bred palett av musikalisk mångfald för konsumenterna att välja utifrån.

Exempel på rättvisa och transparenta system som gör det möjligt för konsumenter att faktiskt betala och såklart för upphovspersoner att få betalt för sina verk stod i fokus. Och det är kanske inte så konstigt? En avgörande framgångsfaktor för de kreativa näringarna är att de som skapar innehållet får betalt för sitt arbete.