Medlem / 161007

Skap harmoniserar medlemskriterier med Stim

medlems

I slutet av september tog Skaps styrelse beslut om att förändra kriterierna för medlemskap. Beslutet som togs är att Skap ska följa Stims antagningsregler, också i det fall Stim framöver ändrar dem. Harmoniseringen mellan Skap och Stim medlemskriterier är viktig eftersom vi mer och mer kommit att företräda ett hela kollektivet upphovspersoner. Reglerna som gäller i nuläget är att du ska ha varit ansluten i Stim i minst tre år, och haft Stim-intäkter på minst 200 kronor per år. Vi frågar pianisten och kompositören Elise Einarsdotter, som är ledamot i både Skaps och Stims styrelse, om bakgrunden till beslutet.

Elise, varför har ni förändrat kriterierna för medlemskap?
Det beror på flera olika saker. Dels har vi i styrelsen, såväl som våra medlemmar och ansökande, känt ett ökat behov av att ha tydligare antagningskriterier. Detta för att på alla sätt öka transparensen i antagningsprocessen, något som väl överensstämmer med den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Och så är det viktigt att de som är medlemmar i Stim, och som kan rösta på Stims årsstämma, även har inflytande i Skap som ju är ägarnas intresseförening i Stim. Vi som intresseorganisation måste representera hela kollektivet upphovspersoner, och antagningskriterierna bör spegla hur musikskapares verklighet ser ut idag.

Kommer det här beslutet att förändra Skaps inriktning? 
Nej, Skap är och förblir Sveriges intresseförening för professionellt verksamma kompositörer, textförfattare och bearbetare. Skaps verksamhet och påverkansarbete kommer fortsätta att vara riktat mot det professionella musikskaparkollektivet. Men sen ska man inte glömma av att ju fler medlemmar vi är, desto större möjlighet har vi att förändra och påverka.

Hur kommer det nya beslutet att märkas tror du?
Förhoppningsvis kommer det att märkas genom ännu större engagemang från både gamla och nya medlemmar. Det är SÅ viktigt att alla vi kompositörer engagerar oss, det är ingen annan som kommer att göra jobbet åt oss!

Skapmedlem och ännu inte medlem med rösträtt i Stim? Läs mer och ansök på stim.se >>