Påverkansarbete / 160930

ECSA följer upp upphovsrättsreformen

ecsa-general_assembly

I dagarna är Skaps ordförande Alfons Karabuda i Ljubljana på ECSA:s styrelsemöte och generalförsamling.


Foto: ECSA

Alfons, vad har legat högst på agendan under ECSA:s styrelsedagar?
Det viktigaste har varit att följa upp EU-kommissionens förslag på upphovsrättsreform, och att ta det arbetet vidare mot EU-parlamentet och ministerrådet. Vi vill ju säkerställa att inga av de viktiga reformer vi kämpat för försvinner på vägen.

Kan du säga något om de andra europeiska ländernas reaktioner på reformen?
Överlag mycket positivt, skulle jag säga. Men än är vi inte i mål, så det gäller att inte tappa fokus nu!