Upphovsrätt / 160914

Skap välkomnar förslag om upphovsrättsreform

upphovsrattsreform

Idag har Jean Claude Juncker och EU-kommissionen presenterat sitt förslag på reform av upphovsrättsdirektivet för den så kallade Digitala inre marknaden. Skap välkomnar förslaget som innebär många positiva förändringar för Europas upphovspersoner.


Foto: Gilda Romero

Skaps ordförande Alfons Karabuda kommenterar förslaget
…i Kulturnytt Sveriges Radio >>
…i Kulturnyheterna Sveriges Television >>

EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker höll idag sitt årliga linjetal inför EU-parlamentet och i samband det presenterades också det förslag på upphovsrättsreform som kommissionen arbetat med under drygt två år. Skap, som haft en aktiv del i att ta fram förslaget, och som lett Europas samlade upphovspersoner genom Authors’ Group, är nöjda med den riktning som förslaget pekar ut.

– För första gången visar EU-kommissionen att de inte bara värdesätter kulturens roll i ett framtida EU, utan också upphovspersonernas centrala roll i att kultur överhuvudtaget kan skapas, till gagn för hela den kreativa näringskedjan. Det är väldigt glädjande att vårt idoga arbete under flera år idag gett resultat, och det visar också på styrkan i att agera med enad röst, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Några punkter i förslaget som är centrala för upphovspersoner och som utjämnar obalans mellan parter:

    •    Erkännandet av kulturskaparens/upphovspersonens centrala roll i den kreativa näringskedjan
    •    Transparenta och rimliga avtal med möjlighet till omförhandling
    •    Rapporteringsplikt när man exploaterar våra rättigheter
    •    Dispytmekanism som möjliggör för enskilda kreatörer att hävda sin rätt genom juridisk process
    •    Förslaget pekar på de digitala plattformarnas ansvar i värdekedjan

Sagt om nya upphovsrättsdirektivet:

”I want journalists, publishers and authors to be paid fairly for their work, whether it is made in studios or living rooms, whether it is disseminated offline or online, whether it is published via a copying machine or commercially hyperlinked on the web.” – EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker

”Artists, inventors, creators and entrepreneurs are Europe’s natural resource and future.” – Andrus Ansip, vice ordförande i EU-kommissionen och ansvarig för den digitala inre marknaden

Läs Authors’ Groups uttalande om förslaget HÄR >>