Stim / 160527

Stims årsstämma hölls i onsdags

I onsdags 25 maj hölls Stim årsstämma. Där redovisades en ökning både i intäkter och utbetalningar till de anslutna från föregående år. Under året har man också fokuserat på att både förbättra och minska andelen som fördelas enligt analogiunderlag. I Skaps förvaltning av Stim är effektivitet, transparens och icke-diskriminering nyckelfrågor, och där är utvecklingen av analogin en viktig del. Ett resultat av detta arbete är t ex att intäkterna på området ”bakgrundsmusik med musikrapportering” ökat, samtidigt som området utan rapportering minskar.

Vidare valdes ett antal nya styrelseledamöter in, bland andra Hannah Gullander och Hans Fahlin, den senare kapitalförvaltningschef i andra AP-fonden.

Under stämman berördes också den nya lagstiftning för upphovsrättssällskap som förväntas antas i höst. Sannolikt kommer denna innebära att Stims medlemmar får ökat inflytande i hur verksamheten bedrivs. Som Skapmedlem uppmanar vi dig som ännu inte är medlem med rösträtt i Stim att ansöka om medlemskap. Detta gör du här >>

Läs mer om Stims stämma här >>