Upphovsrätt / 160526

Positiv kommunikation från EU om rättvisa ersättningar

logo-esca-black

I veckan kommunicerade EU-kommissionen om hur man inom upphovsrättsreformen avser att hantera onlineplattformar.

I detta ingår frågan om s k ”transfer of value” och skälig ersättning till upphovspersoner. I nästa ”upphovsrättspaket” (som ska antas under hösten 2016) meddelar man att man vill uppnå en rättvis fördelning av intäkter som genereras genom distribution av innehåll genom online-plattformar. Kommissionen strävar alltså efter att få med frågan om rättvis ersättning till upphovspersoner i relation till parter som använder deras innehåll, inklusive online-plattformar. Man konstaterar att det finns ”ett behov av att öka rättssäkerheten, öppenheten och balansen i systemet som styr ersättning till upphovspersoner och utövare i EU.”

Kommunikationen från kommissionen är inte någon förslag på lagtext, utan snarare ett sätt att visa intentionerna med vad man senare vill lagstifta om. I vilket fall är detta är positiva nyheter. Skap har prioriterat just frågan om rättvisa ersättningar och transparens i påverkansarbetet mot EU-kommissionen.