Upphovsrätt / 160506

Authors’ Group besökte kommissionär Navracsics

skap_navrasics


Representanter från Authors’ Group mötte kommissionär Navracsics. Foto: Georges Boulougouris 

Måndag 2 maj besökte Skaps ordförande Alfons Karabuda EU-kommissionär Tibor Navracsics, bland annat ansvarig för kultur och utbildning. Detta som en del av Authors’ Group, med representanter för europeiska journalister, regissörer, författare och manusförfattare. Syftet var att lägga fram upphovspersonernas synpunkter i den pågående upphovsrättsreformen, särskilt i fråga om transparens i ersättningsflöden och vikten av lagstiftning för att säkerställa rättvisa kontrakt.  

– Det var ett mycket konstruktivt möte. Våra argument har alltid låtit rimliga för oss. Det är glädjande att nu EU:s beslutsfattare en efter en visar på förståelse och aktivt stöd. Det kommer vi behöva inte minst den 1 juni då kommissionärerna röstar om upphovsrättsreformförslaget. Jag hoppas och tror att vår intensiva process att förklara upphovspersonernas allt tuffare situation lyckas, säger Alfons Karabuda.