Påverkansarbete / 160415

Alfons Karabuda träffade Svenska Musikbiblioteken

musikbibliotek


Skaps ordförande med deltagare vid Musikbibliotekens årsmöte. Foto: Lena Nettelbladt

Idag fredag var Skap genom ordförande Alfons Karabuda injuden till Musikbibliotekens årsmöte i Göteborg:

– Skap propagerar ju för att skapa balans mellan de olika delarna av musiklivet. Att upphovspersonerna ofta felfördelas i den musikaliska näringskedjan står klart. Kanske tänker vi inte alltid på de för oss viktiga musikbibliotekens roll och hur de hjälper oss att använda musikhistoria och nutid för att skapa musik i framtiden. Jag tror att de duktiga musikbibliotekarierna skulle kunna få en viktig roll som curatorer av musik i vårt framtida digitala musiklandskap. Det är också viktigt  att vi stödjer varandra och inte hamnar in i ett av andra fabricerat motsatsförhållande som bara gynnar de som söker konflikt. Ju fler vi är som visar på gemensamma långsiktiga värden för musik, desto svårare för aktörer med kortsiktigt tänk och fokus bara på snabba cash.