Påverkansarbete / 160414

KLYS till finansdepartementet: se över kulturskapares skattevillkor!

I måndags 11 april skickade KLYS in en skrivelse till Finansdepartementet för att uppmärksamma att det finns ett stort behov av att återigen analysera kulturskaparnas skattevillkor.

En betydande del av landets små företag drivs av yrkesverksamma kulturskapare. Dessa är enmansföretag, ofta med låg omsättning, men med ett tydligt behov av att få avdrag för sina kostnader på samma villkor som andra större verksamheter. Senast deras skattemässiga villkor utreddes ordentligt var över 30 år sedan. KLYS konstaterar att det finns ett stort behov av att återigen analysera kulturskaparnas skattevillkor och lägger fram förslag på två skattemässiga justeringar för att underlätta för egenföretagande kulturskapare och därmed främja den kulturella mångfalden.

– Många av Skaps medlemmar är egenföretagare och förslaget som vi genom KLYS lägger fram skulle innebära en förbättrad möjlighet för småföretagare att både våga starta och att kunna fortsätta med konstnärliga verksamheter, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda, som också representerar Skap i KLYS arbetsutskott.

Läs mer på klys.se >>