Påverkansarbete / 160311

Den musikaliska mångfalden och public service. Skap i möte med EBU

ebu

Illustration Anders Lidén

Flera av Skaps medlemmar har upplevt att mångfalden har haft svårt att hävda sig till och med inom public service, kanske som en följd av att public service-kanalerna under en period såg sig tvungna att konkurrera med de kommersiella kanalerna på deras villkor. Idag fredag sitter Skaps ordförande Alfons Karabuda i möte med EBU – European Broadcasting Union, de europeiska public service-kanalernas paraplyorganisation. Mötet sker genom Skaps engagemang i International Music Council, där Alfons Karabuda är Executive Vice President.

Budskapet från Skap är vikten av värna den musikaliska mångfalden och att public service inte faller i fällan att konkurrera med de kommersiella kanalerna. Public service ska värna hela musikrepertoaren både kortsiktigt i form av ett bättre programutbud, och långsiktigt i form av en starkare musikalisk återväxt. Skap kan dock aldrig gå in och tycka om innehåll i enskilda program, utan verkar för mångfald i media på en principiell och övergripande nivå. En exempel på detta är den kollektiva förvaltningen, som är en så viktig förutsättning för att mångfalden ska bestå. En välfungerande licens som täcker hela den musikaliska repertoaren kommer alltid gynna ett brett, varierat och inkluderande musikutbud.

På hemmaplan ingår Skap som enda upphovspersonsorganisation i en arbetsgrupp som arbetar för ökad mångfald i media. Och efter att Skap tagit fram förslag om genrebaserade webbkanaler har Sveriges Radio:s VD bett Skap att konkretisera just detta förslag, ett arbete som pågår just nu.