Påverkansarbete / 160217

Skaps Alfons Karabuda omvald som ordförande för ECSA

Alfons Karabuda. Foto: Johan Olsson

Alfons Karabuda valdes idag till ordförande för ECSA, the European Composer and Songwriter Alliance, av en enhällig styrelse och generalförsamling vid ECSA:s årsmöte i Bryssel.

ECSA bildades 2006 och har under de senaste åren blivit en allt starkare kraft i det politiska landskapet i EU. ECSA förhandlar idag med EU:s och den globala musikbranschens mäktigaste beslutsfattare om frågor som transparens, rättvisa villkor, upphovsrätt och yttrandefrihet. ECSA leder arbetet för Europas alla upphovspersoner på musikområdet, och har också under 2015 fått förtroendet att att leda ECSA-initiativet Authors group, som utöver musiker också består av författare, journalister regissörer och dramatiker. Att Alfons Karabuda omvaldes av en enhällig styrelse och generalförsamling, innebär att han nu kommer att leda ECSA:s arbete en 3-årsperiod.

– Jag är verkligen glad och hedrad över att återigen ha fått förtroendet att leda Europas upphovspersoner på musikområdet i denna avgörande tid. Det är på Europanivå de flesta viktiga beslut om upphovsrätt fattas och det är med ECSA vi kan göra oss hörda, säger Alfons Karabuda. Därför känns det extra roligt att som ordförande för ECSA få göra skillnad i frågor som är så viktiga, inte minst för Skaps medlemmar, fortsätter han.

Bernard Grimaldi, ECSA:s vice ordförande och en av dess grundare om utnämningen:
– Alfons Karabuda är den perfekta personen för jobbet, säger Bernard Grimaldi. Under de sju år han varit ordförande i ECSA så har han oförtröttligt drivit arbetet med att skapa den starka position ECSA har idag. Att han blir återvald visar också på det starka förtroende han har ifrån medlemmarna och jag ser fram emot att få jobba med Alfons som vice ordförande kommande tre år, säger Grimaldi.

ECSA representerar över 30 000 professionella kompositörer och låtskrivare i 24 europeiska länder, och har 48 medlemsorganisationer i Europa. ECSA:s huvudsyfte är att försvara och främja kompositörers och låtskrivares rättigheter, att förbättra deras sociala och ekonomiska villkor, såväl som konstnärliga frihet. (ECSA:s webbplats >>)