Upphovsrätt / 160128

Upphovspersoner och konsumenter gör gemensam sak i EU

ecsabeuc

Igår onsdag 27 januari arrangerade Author’s Group ett gemensamt seminarium med den europeiska konsumentorganisationen BEUC i EU-parlamentet. För första gången samarbetar företrädare för upphovspersoner och konsumenter i påverkansarbetet mot EU:s beslutsfattare. Skap deltog genom sitt ordförandeskap i ECSA, som leder gruppen, och representerades av Alfons Karabuda.

Syftet med eventet var att på gemensam plattform föra fram de värden som, för upphovspersoner och konsumenter är prioriterade, men i den digitala världen inte alltid självklara.

– Under många år har konsumenter och upphovspersoner framställts som två grupper med motsatta intressen. Det är långt ifrån verkligheten. I och med de förändrade förutsättningar som digitaliseringen av de kreativa industrierna har inneburit har frågor om tillgänglighet, rätt till information och omoderna betalningsmodeller skapat en polarisering mellan grupperna. Nu börjar alla förstå att vi står på samma sida. De som skapar innehåll och de som tar del av det har samma intresse av en välfungerande lagstiftning och en transparent bransch, säger Alfons Karabuda.

Agustín Reyna, Senior Legal Officer på BEUC, underströk också inledningsvis att detta samarbete mellan konsumenter och upphovspersoner är historiskt. Utöver representanter för upphovspersoner och konsumenter deltog även EU-tjänstemän, EU-parlamentariker och representanter för kulturella och kreativa näringar. Den tjeckiske EU-parlamentarikern Pavel Svoboda, ordförande för parlamentets juridiska utskott var värd för mötet som modererades av Magnus Franklin från MLex.


Isabelle Buscke (BEUC), Magnus Franklin (moderator), MEP Pavel Svoboda (ordf juridiska utskottet), Alfons Karabuda (Skap & ECSA) samtalar i EU-parlamentet. Foto: Francisca Aas

I den första panelen diskuterades yttrandefrihet och rätt till information och kultur i den digitala världen. De är såväl kärnvärden i europeiska samhällen som en del av FN:s mänskliga rättigheter. Utmaningen ligger i att hitta balansen mellan innehållsproducenters möjligheter att erhålla ersättning för sitt arbete och konsumenternas möjligheter att ta del av information och kultur.

Den andra panelen handlade om vart konsumenternas pengar går i den digitala värdekedjan, om vikten av transparens, både för konsumenten och för upphovspersonen. Och om hur orättvisa kontrakt samtidigt är ofördelaktiga för upphovspersonerna och skadar konsumenternas förtroende för branscherna i fråga.

– Orättvisa eller hemlighetsfulla avtal är skadliga på flera sätt. Dels för avtalsparten som drabbas direkt, men också för att de kan underminera förtroendet för hela branscher. Det är inte kontroversiellt att tro att betalningsviljan hos en konsument ökar om hen vet vart pengarna går. Givetvis gäller också motsatsen, vilket de flesta kreativa branscher fått erfara under det senaste decenniet, säger Alfons Karabuda.

Parallellt med detta finns också en problematik med orättvis konkurrens mellan licensierade tjänster, d v s sådana som betalar upphovspersoner för användningen av deras verk, och sådana som under Safe Harbour-undantaget i DMCA-lagstiftningen låter tredjepartsanvändare ladda upp olicensierat material på tjänsten.

– Om vi vill att de tjänster som faktiskt har licenser ska generera mer intäkter till dem som skapar innehållet måste vi se till att dessa tjänsters affärsmodeller inte undermineras av aktörer som erbjuder liknande innehåll gratis genom att utnyttja en bristande lagstiftning, fortsätter Alfons Karabuda.

I seminariets tredje och sista panel, med rubriken ”The future of creativity and the consumer as a future author” deltog Skaps ordförande Alfons Karabuda. Där diskuterades allt från remixer, användargenererat innehåll och hur dessa betraktas i förhållande till upphovsrätten.

– Många tjänster tjänar stora pengar på användargenererat innehåll. Vore det inte rimligt att dessa tjänster licensierar musiken som en service för de kunder som man tjänar sina reklamfinansierade pengar från?

Sedan summerade Alfons Karabuda det som tidigare framkommit under seminariet och avrundade med:

– Det som är dåligt för konsumenterna är dåligt för upphovspersonerna och tvärtom. Vi är inte bara viktigast i näringskedjan, utan själva anledningen till den. Plocka bort oss som skapar musiken eller de som lyssnar till den och du har en näringskedja utan syfte. Däremellan finns dock ett antal spännande alternativa lösningar och modeller. Det är rättvisa och hållbara modeller vi tillsammans skall värna och som är framtiden för en blomstrande kreativ industri.

Author’s group består av de europeiska intresseorganisationerna för kompositörer (ECSA – The European Composer and Songwriter Alliance), journalister (EFJ – The European Federation of Journalists), författare (EWC – The European Writers’ Council), regissörer (FERA – The Federation of European Film Directors) och manusförfattare (FSE – The Federation of Screenwriters Europe).