Påverkansarbete / 151228

Alfons Karabuda summerar 2015 på bloggen Content is King

Foto: Johan Ohlsson

Idag ger Skaps ordförande Alfons Karabuda en summering av 2015 på sin blogg Content is King. Här återges hela bloggposten.

Ett i många avseenden mörkt år, men som möjliggjort inför framtiden

Foto: Johan OhlssonVi närmar oss sluttampen av 2015.

Ett i många avseenden mörkt år men där jag, som ordförande för Skap, också ser ett verksamhetsår som möjliggjort inför framtiden.

Under temat Skap 2025 har vi, under året, tillåtit oss att se och verka för långsiktiga värden. I en musikvärld som mer och mer domineras av krav på kortsiktiga resultat har vi tagit ansvaret i att försöka ena aktörerna i den musikaliska näringskedjan. Först i Sverige, och nu senast genom globala rundabordssamtal i Washington och New York.

Redan i början av året skrev jag en artikel i ämnet för MusicWeek. Den kallades då för en förutsägelse, men jag skall nog erkänna att det var mer av ett önsketänkande.

Desto gladare är jag därför att nu kunna konstatera att ett samarbete mellan några av musikvärldens nyckelaktörer, genom Creators Roundtable, blivit verklighet.                     

Om jag har något att förutspå inför 2016?

En VD nära mig sa nyligen att endast den som tjänar mer pengar än den andre kan ha styrka och pondus nog att påverka i ett samarbete eller förhandling. Jag tror att han missar målet och inte ser värdet av det musik och kulturkapital vi kreatörer står för, och som framöver måste bidra till de kreativa och hållbara affärsmodeller hela musikvärlden behöver.

Min spaning är således att för 2016 års kreativa lösningar och modeller krävs fler kreativa människor. De i branschen som håller fast vid cementerade, isolerade och konservativa strukturer kommer nästa år att kännas såå….2015.

Vi själva har, under året, gjort allt annat än att luta oss tillbaka och därmed låta rådande normer också bli framtidens. Genom Skapelsen har vi låtit er skriva om musikhistorien så den inte bara skildrar männens verklighet. Med nya samarbetspartners, som t.ex. Kungliga Musikhögskolan ser vi till att nästa generation in i musiklivet inte begränsar sig redan innan de börjat sin professionella bana.


Presentation på KMH. Foto: Kjell Holmstrand

Med Kulturskolerådet satsar vi, med gemensamt projekt, på de yngsta generationerna och för deras rätt till eget musikskapande. Detta också något som ligger International Music Council varmt om hjärtat. Jag är mycket hedrad över att ha blivit vald till Executive Vice President för detta världens största nätverk av musikorganisationer, med sina 200 miljoner medlemmar. Här finns goda möjligheter att samla musikintressen som spänner över utbildningsväsenden, fackförbund, bibliotek och intresseföreningar för professionella upphovspersoner för att med enad röst verka för musiken värde och tillgänglighet för alla.

Skap har under 2015 också påbörjat sin strategi med att bredda sin bas och vara än mer inkluderande. Med Nyskaparna, Din Musikbusiness och We Are Songwriters ger vi dem som ännu inte kvalificerar sig att bli medlem i Skap möjlighet att ta del av branschinformation och utbildning m.m.

Med närings- och innovationsminister Mikael Damberg foto: Annika BerglundVi vill att de som är på väg in i musikbranschen skall ha rätt förutsättningar att skapa sin musik och få den spridd. Allt till en rimlig ersättning. Och vi vill att den yngre generationen tillsammans med den äldre skall forma de framtida strukturer och villkor som är förutsättning för att det svenska musikundret skall leva och frodas även framöver.

För att åstadkomma dessa förutsättningar behövs, förutom med musikbranschen självt, ett nära samarbete med lagstiftare och beslutsfattare. Detta måste ske där besluten tas. Alltså både i Sverige och internationellt.

Vi har därför under året arbetat med våra egna ansvariga politiker gällande t.ex. musikexport, upphovsrätt och yttrandefrihet. Och inte minst visat på sambandet mellan dem.

Detta samband och det faktum att kreatörerna i EU samlats under samma flagg och med ett enigt budskap har gjort att vi nu har stöd från högsta politiska EU-nivå. Vi har fått upp frågor som rättvisa kontrakt och mellanhänders ansvar på EU-Kommissionens agenda, och ser nästa år fram emot att dessa implementeras i direktiv och rekommendationer.


Med Martin Schulz (talman EU-parlamentet) Foto: EU 2015 – Source: EP / Frederic SIERAKOWSKI


Alice Bah Kuhnke, Ramy Essam och Alfons Karabuda. Foto: Kjell Holmstrand

I år fick jag också möjligheten att, för Stadsteatern, komponera musiken till Paul Claudels ”När dagen vänder”. En erkänt svårgenomtränglig pjäs, som när man ändå lyckas, är belönande som få. Inspiration till instrumenteringen fick jag genom en av våra Polar Music Prize pristagare, Evelyn Glennie. När jag såg henne spela på sin waterphone på Polar Talks, visste jag att det skulle vara helt rätt för denna pjäs.

Ett för övrigt mycket starkt Polar Music Prize år. Fantastiska pristagare. Både som upphovspersoner, utövare och människor. Jag hade förmånen att få Emmylou Harris till bordet vid banketten, och lärde mig där att uppskattat denna redan mycket populära pristagare än mer. Att jag sedan, mot slutet av middagen, fick ta del av hennes mammas chokladmuffins recept tar jag som ett tecken på ömsesidig uppskattning.

2015 valde Skap att förnya på det sätt vi hyllar våra kollegor, genom priser och stipendier. Vi arrangerade fler musikmanifestationer, spridda över landet (Piteå, Malmö, Göteborg och Stockholm) och nådde så fler medlemmar än tidigare.  

De musikframträdanden vi kunde bjuda på var helt i linje med Skaps anda och profil: Talang, kvalitét, mångfald och bara så bra!


Silvana Imam uppträder på Skaps Stockholmskväll. Foto: Anna Rut Fridholm.


Med Barbro ”Lill Babs” Svensson, som både erhöll hederspris och uppträdde med bejublat nummer. Foto: Anna Rut Fridholm.

Nu ser jag fram emot att tillsammans göra 2016 till ett år vi, nästa december, kan titta tillbaka på med stolthet! Gott Slut!