Upphovsrätt / 151125

Skap samlade musikskapare, Spotify och lagstiftare vid rundabordssamtal i USA

crtnyliten

Världens musikskapare stod i slutet av november som värdar för de transatlantiska rundabordssamtalen Creators’ Roundtable, vilka samlade musikskapare, bransch, digitala musiktjänster och lagstiftare. Mötena som ägde rum i Washington DC och New York, för vilka Skap och ECSA – European Composer & Songwriter Alliance – var arrangörer, gav tydliga besked om hur man bör arbeta tillsammans mot ökad transparens och hållbarhet gällande digitala streamingtjänster.

Creators' Roundtable i New York
Skaps ordförande Alfons Karabuda i samtal med Helienne Lindvall (BASCA), James Duffet-Smith (Spotify) och Elizabeth Moody (Pandora). Foto: Francisca Aas

På rundabordssamtalet i New York, som samlade bland andra Spotifys och Pandoras ansvariga på global nivå för kompositörs- och musikförläggarrelationer, enades man om att ta vidare arbetet som nu påbörjats i Creators Network, ett nätverk som syftar till att ena branschen mot ökad transparens och hållbarhet i den digitala musikvärlden.

– I en tid när upphovsrätten är under granskning både i Europa och USA är det viktigare än någonsin att musikskapare samlas och agerar globalt, säger Alfons Karabuda, ordförande i Skap och ECSA. Upphovspersonerna har länge agerat riskkapitalister i det digitala musiklivet, först under piratiden och nu på streamingmarknaden, med stora investeringar och liten avkastning. Precis som den senaste rapporten från Musiksverige visar, fortsätter tillväxten i den svenska musikbranschen. Problemet är att allt för liten del tillfaller kompositörerna, och det slår särskilt hårt mot de som inte tillhör den kommersiella eliten och därmed mot den musikaliska mångfalden.

US Copyright Office, den myndighet som ansvarar för utvecklingen av amerikansk upphovsrätt, framhöll något överraskande riskerna med att större rättighetshavare såsom majorförlag tillåts dra ur sina rättigheter ur sällskapen för att själva licensiera till digitala musiktjänster. Med denna utveckling riskerar man enligt Sarang Damle på US Copyright Office att upprätta ”kulturella monopol där endast de kommersiellt starka uppnår ekonomisk hållbarhet”, något som vore allvarligt för den musikaliska mångfalden på t ex Spotify.

Creators' Roundtable i New York
Skaps ordförande Alfons Karabuda och James Duffet-Smith, globalt ansvarig för kompositörs- och förlagsrelationer på Spotify. Foto: Francisca Aas

Även Spotify, som deltog på rundabordssamtalet i New York, framförde oro för mångfalden och för vad bristande transparens kan göra för musikutbudet. James Duffet-Smith, globalt ansvarig för kompositörs- och förlagsrelationer på Spotify, hoppades på Creators Network som en facilitator för ökat samarbete och direktkontakt mellan musiktjänsterna och musikskaparna i form av ECSA, Skap, m fl:

– Vi är hängivna framtidens musikbransch och vill vara med och skapa ett hållbart system. Helt klart är att transparens måste vara en central del i denna utveckling, sa James Duffet-Smith.

Creators Network blir nu verklighet och kommer att bestå av musikskaparnas organisationer, de digitala musiktjänsterna och alla musikbranschparter som vill bidra till en konstruktiv utveckling.

– Som jag skrev i Music Week efter Skaps nationella branschsamtal i februari måste branschen på allvar gå samman för att garantera en framtida mångfald i musikutbudet. Det gäller förstås även på global nivå. Därför är jag glad över att rundabordssamtalen i USA nu blir början på en process där musikskaparna nu tar med sig aktörer som Spotify och Pandora i en konstruktiv dialog om hur vi ska nå ett hållbart digitalt musikliv, säger Alfons Karabuda.

Skaps värdskap för Creators’ Roundtable kunde genomföras med stöd av Stims promotionnämnd.