Upphovsrätt / 151112

Alfons Karabuda utsedd till Executive Vice President i International Music Council

dxm4ysf1dkair1crlypn

Skaps ordförande Alfons Karabuda utsågs idag till Executive Vice President i International Music Council under organisationens generalförsamling i Rabat, Marocko. Alfons Karabuda har varit ledamot i styrelsen sedan 2013.

– International Music Council arbetar för värden som vi i Skap delar, som till exempel barns och ungas rätt till musik och musikskapande. Det som kändes som ett viktigt och hedrande uppdrag när jag valdes in för två år sedan har därför visat sig vara en idag närmast omistlig byggkloss i vårt svenska arbete för musikskapares villkor, och för att lyfta fram musikens värde i samhället, säger Alfons Karabuda.

Under de två år Alfons Karabuda suttit i styrelsen på International Music Council har han verkat för ett ökat fokus på upphovspersoners rättigheter. Under den pågående generalförsamlingen i Rabat beslöts som en följd av detta att prioritera en digital agenda för musiken där International Music Council ansluter sig till de mål Skap och ECSA har på området. International Music Council kommer vidare att delta på Skaps och ECSA:s rundabordssamtal i USA i nästa vecka.

Organisationerna samarbetar därutöver i olika sammanhang, som fristadsarbetet, i samband med Polar Talks och nu senast under Visa for Music, Afrikas och Mellanösterns största musikfestival och musikkonferens, där Karabuda talar om det nordiska samarbetet kring fristäder för musikskapare och om FN-arbetet kring konstnärlig yttrandefrihet.

International Music Council, som bildades av UNESCO 1949, är världens största nätverk för organisationer och institutioner som arbetar med musik. International Music Council omfattar över 1 000 organisationer med 200 miljoner medlemmar i 150 länder och arbetar för människors rätt till musik och musikskapande.

Läs mer om International Music Council >>
Läs mer om Visa for Music >>
Läs mer om Skaps och ECSA:s rundabordssamtal i USA >>