Upphovsrätt / 151106

Skap i rundabordssamtal hos kultur- och demokratiministern

dsc_0024

Skap deltog igår i ett rundabordssamtal på inbjudan av Kulturdepartementet. Syftet med samtalet var att samla intressenter från hela den digitala näringskedjan för att diskutera hur man skapar goda förutsättningar för alla aktörer.

Förutom Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog också representanter för justitie- och näringsdepartementet samt bland annat Google, Comhem, Telia och filmindustrin. Skaps ordförande Alfons Karabuda deltog tillsammans med Susin Lindblom, förbundsdirektör för Sveriges Dramatikerförbund, för att framhålla vikten av rättvisa ersättningar till upphovspersonerna bakom tjänsternas innehåll. 

– Jag är särskilt glad att kultur- och demokratiministern tydligt markerade att detta samtal inte var en engångsföreteelse, utan början på en process. Mötet var konstruktivt och jag ser fram emot ett fortsatt arbete för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla inblandade i den digitala värdekedjan, säger Alfons Karabuda.