Stim / 151102

Stim: ICE – tredubbelt samarbete för europeisk licensiering av musik

logo

ICE blir namnet för Stims samarbete om gränsöverskridande licensiering och förvaltning av musikrättigheter i Europa. Det meddelar Stim idag. Ägare och samarbetspartners är Stim, brittiska PRS for Music och tyska GEMA.

Stim och PRS for Music driver sedan tidigare den gemensamma databasen ICE, som registrerar och administrerar musikskaparnas och musikförlagens miljontals musikverk. I somras blev GEMA delägare i ICE och parterna etablerade samtidigt ett gemensamt licenserings- och administrationsbolag. Varumärket ICE kommer nu att användas för hela det utökade samarbetet, som innefattar tre delar:

ICE Operations – verkdatahantering och administration, en gemensam databas som bland annat möjliggör matchning och processande av data från digitala musiktjänster.

ICE Services – affärsstöd och servicetjänster såsom fakturering, marknadsanalys och juridisk rådgivning med anknytning till europeisk licensering av musikrättigheter.

ICE Licensing – gemensam pan-europeisk licensiering av musikrättigheter för de tre ägarorganisationernas och andra rättighetsförvaltares repertoarer. Lansering av licensieringsverksamheten kommer att äga rum under 2016.

Läs hos Stim >>