Utbildning / 150918

Skap och KMH samarbetar om jämställdhet i musiklivet

2015-09-17-14

I går torsdag deltog Skap i Kungliga Musikhögskolans jämställdhetskonferens ”Jämställdhet på KMH – Time for a Change”. Ordförande Alfons Karabuda höll ett inledningsanförande och ledde en diskussion om mångfald, jämställdhet och förändringsarbete.

Utgångspunkten var förstås Skaps satsning på mångfald och jämställdhet, och Skapelsen, Skaps webbprojekt som syftar till att skriva en alternativ musikhistoria. Bland konferensens övriga deltagare på scen fanns Skapledamoten Alexandra Nilsson, professorn i genusvetenskap Hillevi Ganetz, KMH-studenter och lärare samt rektor Cecilia Rydinger Alin.  

Paneldiskussion under ledning av Alfons Karabuda. Foto: Kjell Holmstrand.

KMH inleder med torsdagens konferens ett förändringsarbete för att öka jämställdheten på KMH. Den gemensamma slutsatsen vid dagens slut blev att synliggörande och medvetandegörande är första steget till förändring. ”Som ni gör med Skapelsen”, konstaterade KMH:s Cecilia Rydinger Alin.  

Ytterligare en slutsats var att förändringsarbetet måste bedrivas av flera aktörer tillsammans. Det går exempelvis inte att föreställa sig ett fullt jämställt KMH med mångfald utan att bedriva samma förändringsarbete i tidigare musikutbildningar. Där kommer Skaps och Kulturskolerådets satsning på musikskapande med mångfald i Kulturskolan väl till pass, konstaterade Skaps Alexandra Nilsson och Alfons Karabuda.  

Besök Skapelsen här >>